ΔΥΑΣ — Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

DARIAH-EU

DARIAH ERIC: Ένα δίκτυο για την προώθηση και υποστήριξη της έρευνας και της διδασκαλίας με ψηφιακά μέσα σε όλο το φάσμα των Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Τεχνών.

Το DARIAH είναι ένα δίκτυο ανθρώπων, τεχνογνωσίας, πληροφορίας, γνώσης, περιεχομένου, μεθόδων, εργαλείων και τεχνολογιών των κρατών μελών του. Αναπτύσσει, διατηρεί και λειτουργεί μία υποδομή που υποστηρίζει ερευνητικές πρακτικές με ψηφιακά μέσα και βοηθά τους ερευνητές να τα χρησιμοποιούν για να κατασκευάζουν, να αναλύουν και να ερμηνεύουν ψηφιακούς πόρους. Συνεργαζόμενο με κοινότητες χρηστών, το DARIAH συγκεντρώνει μεμονωμένες δράσεις υψηλού τεχνολογικού επιπέδου στο χώρο των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών και τις φέρνει στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Διατηρεί, και μεριμνά για την πρόσβαση και τη διάχυση της έρευνας που προκύπτει από αυτές τις συνεργασίες και εξασφαλίζει ότι ακολουθούνται καλές πρακτικές και μεθοδολογικά και τεχνολογικά πρότυπα.

Το DARIAH ιδρύθηκε με τη μορφή Κοινοπραξίας Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Yποδομών (ERIC) τον Αύγουστο του 2014. Αριθμεί 19 μέλη – ανάμεσά τους η Ελλάδα – και πολλούς συνεργαζόμενους φορείς σε οχτώ χώρες μη μέλη.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το δικτυακό τόπο https://www.dariah.eu

Δράσεις σε εξέλιξη

Εδώ συγκεντρώνονται ειδήσεις για την εξέλιξη δράσεων που αναπτύσσει το δίκτυο, και που θα ολοκληρωθούν μελλοντικά.

DHt(r)ip

Εγγραφείτε στο DHt(r)ip. Την πρώτη Παρασκευή του μήνα, θα λαμβάνετε στο email σας ένα τεύχος αφιερωμένο σε ένα θέμα που ενδιαφέρει την κοινότητα των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών.

Νήμα

Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές. Βρείτε τα DHt(r)ip που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στο Νήμα.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοχώρου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0), εκτός αν ρητά δηλώνεται διαφορετικά. 458 δημοσιευμένα άρθρα.