ΔΥΑΣ — Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Πολιτική δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Έκδοση 1.0 – 19.10.2021

Πολιτική απορρήτου

Για την πολιτική προστασίας του απορρήτου το DARIAH-GR/ΔΥΑΣ εφαρμόζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) ο οποίος αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει τεθεί σε υποχρεωτική εφαρμογή  στις 25 Μαΐου 2018.

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο πρόσωπο του κάθε ατόμου, όπως: το όνομα και το επάγγελμά του, η οικογενειακή του κατάσταση, η ηλικία του, ο τόπος κατοικίας, η φυλετική του προέλευση, τα πολιτικά του φρονήματα, η θρησκεία που πιστεύει, οι φιλοσοφικές του απόψεις, η συνδικαλιστική του δράση, η υγεία του, η ερωτική του ζωή και οι τυχόν ποινικές του διώξεις και καταδίκες. Από τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα πολλά είναι ευαίσθητα, έχουν δηλαδή ιδιαίτερη βαρύτητα για το σχηματισμό της εικόνας της προσωπικότητάς του ατόμου.

Το DARIAH-GR/ΔΥΑΣ διέπεται από τους ακόλουθους κανόνες συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των χρηστών της υποδομής. Λαμβάνουμε κάθε νόμιμο μέτρο για τη διασφάλιση ότι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες στην υποδομή παρέχονται μόνο με τη ρητή σύμφωνη γνώμη του χρήστη, ότι  φυλάσσονται με ασφάλεια και θεωρούνται εμπιστευτικές σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Τα μέλη του DARIAH-GR/ΔΥΑΣ είναι υπεύθυνα για την τήρηση της πολιτικής προστασίας του απορρήτου για τα δεδομένα που συλλέγουν.

Η εγγραφή του χρήστη στις υπηρεσίες των ιστοτόπων ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ στην Πύλη Υπηρεσιών και σε κάποια από τις παρακάτω υπηρεσίες του DARIAH-GR/ΔΥΑΣ συνεπάγεται τη συγκατάθεσή του για αποθήκευσή τους για χρήση από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Mailing list και Newsletter

Η εγγραφή του χρήστη στη λίστα αλληλογραφίας και στο Ενημερωτικό Δελτίο συνεπάγεται ότι συμφωνεί να διαθέσει στο DARIAH-GR/ ΔΥΑΣ τις παρακάτω προσωπικές πληροφορίες: Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση και (προαιρετικά) τον οργανισμό στον οποίο απασχολείται (π.χ. Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Ίδρυμα)

Το DARIAH- GR/ΔΥΑΣ χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για την αποστολή μηνυμάτων σχετικών με τις δραστηριότητες του ίδιου και των μελών του.

Η υπηρεσία που χρησιμοποιείται για την αποστολή αυτών των μηνυμάτων είναι το MailChimp. Αντίγραφο της βάσης είναι αποθηκευμένο στην υπηρεσία νέφους own cloud εγκατεστημένο σε server του ΕΔΥΤΕ.

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει ή να διαγράψει τις προσωπικές του πληροφορίες μετά από επικοινωνία με το DARIAH-GR/ ΔΥΑΣ.

Εκδηλώσεις

Για τη βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων και τη φωτογράφηση, εφόσον το βιντεοσκοπημένο υλικό και οι φωτογραφίες θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή των εκδηλώσεων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης/επικοινωνίας (πχ δημοσίευση καταχωρήσεων σε τύπο, ιστοτόπους, κοινωνικά δίκτυα, κλπ.) με σκοπό την ενημέρωση του κοινού ή/και της επιστημονικής κοινότητας απαιτείται η ρητή συναίνεση των συμμετεχόντων κατά τη δήλωση συμμετοχής.

Αποζημιώσεις για έξοδα επισκεπτών

Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. για την αποζημίωση προσκεκλημένων ομιλητών ή εκπαιδευτών) το DARIAH-GR/ΔΥΑΣ αποζημιώνει τρίτα πρόσωπα για έξοδα μετακίνησης και διαμονής. Οι προσωπικές πληροφορίες (αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού κλπ.) φυλάσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μόνο μέχρι την εξόφληση της αποζημίωσης.

Google Drive

Για τη βελτίωση της απόδοσης και για την επικοινωνία μεταξύ των μελών του DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, αλλά και μεταξύ των μελών της Απολλωνίδας, έχουν δημιουργηθεί κοινόχρηστοι φάκελοι στο Google Drive: Ένας για την Απολλωνίδα στην οποία μετέχουν όλα τα μέλη της Απολλωνίδας, ένας για το DARIAH-GR/ΔΥΑΣ για την εσωτερική επικοινωνία των μελών του DARIAH-GR/ΔΥΑΣ και ένας για την εσωτερική επικοινωνία μόνο των συνεργατών της Ακαδημίας Αθηνών.

Για τη συμμετοχή σε κάθε έναν από αυτούς τους κοινόχρηστους φακέλους ο χρήστης πρέπει να δώσει στο διαχειριστή του φακέλου το Ονοματεπώνυμο και μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gmail.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται στο GDrive και είναι ορατά στα πρόσωπα που μετέχουν στον συγκεκριμένο φάκελο και στον διαχειριστή του. Τα στοιχεία κρατούνται για όσο χρόνο διαρκεί το έργο, εκτός αν ο χρήστης διακόψει τη συμμετοχή του.

Δεδομένα από τη χρήση του ιστοτόπου

Κατά τη χρήση του ιστοτόπου μπορεί να συγκεντρώνονται προσωπικά και μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του ιστοτόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο χρήστης του ιστοτόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον ιστότοπο.

Google Analytics

Το DARIAH-GR/ΔΥΑΣ χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Google Analytics για να συλλέξει στοιχεία για τις δραστηριότητες των χρηστών που επισκέπτονται τον ιστότοπό του, χωρίς να καταγράφει προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Οι πληροφορίες που συλλέγει στοχεύουν στη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του ιστοτόπου και αφορούν το περιεχόμενο που επισκέπτεται και στοιχεία που σχετίζονται με τη διεύθυνση IP του υπολογιστή του.

Πληροφορίες για το πως χρησιμοποιεί τα δεδομένα η Google, στη σχετική σελίδα της.

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί το DARIAH-GR/ΔΥΑΣ στο Facebook και στο Twitter συλλέγουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών που ακολουθούν αυτές τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την πολιτική της κάθε υπηρεσίας. Βλ. σχετικά για το Facebook στη σελίδα https://www.facebook.com/help/325807937506242, και για το Twitter στη σελίδα https://twitter.com/en/privacy.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να διαγράψει την εγγραφή του σε οποιαδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες, οποιαδήποτε στιγμή.

Το κείμενο της πολιτικής απορρήτου του DARIAH-GR/ΔΥΑΣ δημοσιεύεται στον ιστότοπό του. Το κείμενο του ιστοτόπου ενσωματώνει όλες τις τροποποιήσεις στο παρόν κείμενο.

Δράσεις σε εξέλιξη

Εδώ συγκεντρώνονται ειδήσεις για την εξέλιξη δράσεων που αναπτύσσει το δίκτυο, και που θα ολοκληρωθούν μελλοντικά.

DHt(r)ip

Εγγραφείτε στο DHt(r)ip. Την πρώτη Παρασκευή του μήνα, θα λαμβάνετε στο email σας ένα τεύχος αφιερωμένο σε ένα θέμα που ενδιαφέρει την κοινότητα των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών.

Νήμα

Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές. Βρείτε τα DHt(r)ip που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στο Νήμα.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοχώρου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0), εκτός αν ρητά δηλώνεται διαφορετικά. 458 δημοσιευμένα άρθρα.