ΔΥΑΣ — Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φιλτράρισμα
10/12/2020

Θεματική δράση για τη Δεκαετία 1940

Η θεματική δράση για τη Δεκαετία του 1940 αποτελεί πρότυπη εφαρμογή με αντικείμενο την επεξεργασία, επιμέλεια και ευρετηρίαση των μεταδεδομένων ψηφιοποιημένων και ψηφιακών συλλογών και τεκμηρίων για τη δεκαετία του 1940 στην Ελλάδα, καθώς και την υπαγωγή τους σε κοινή πλατφόρμα αναζήτησης.

Περισσότερα
17/07/2020

ORCAH Ανοικτή Κοινότητα Ερευνητών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

Μητρώο ερευνητών ORCAH

Δημιουργήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών σε συνεργασία με την ΑΣΚΤ.
Υποστηρίζεται από την Ακαδημία Αθηνών.

Εγγραφείτε στο ORCAH και γίνετε μέλη του πρώτου ενιαίου μητρώου ερευνητών για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες στην Ελλάδα.

Περισσότερα
25/04/2020

Κατηγοριοποιητής iClassify

Κατηγοριοποιητής iClassify

Υποστηρίζεται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Ο κατηγοριοποιητής iClassify επιτρέπει την ταξινόμηση κειμένων σε ένα δεδομένο σύνολο ετικετών κάποιας θεματικής κατηγορίας. Η λειτουργία του στηρίζεται σε προεκπαιδευμένα μοντέλα μηχανικής μάθησης.Ο εμπλουτιστής διατίθεται με τη μορφή υπηρεσίας REST, η οποία δέχεται ως είσοδο το κειμενικό περιεχόμενο και […]

Περισσότερα
25/04/2020

Εμπλουτιστής iEnrich

ICCS_09 iEnrich Service

Υποστηρίζεται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Ο εμπλουτιστής iEnrich επιτρέπει τον εμπλουτισμό κειμένων μέσω της ανίχνευσης της συσχέτισής τους με ένα δεδομένο σύνολο ετικετών κάποιας θεματικής κατηγορίας. Η λειτουργία του στηρίζεται σε μοντέλα μηχανικής μάθησης τα οποία είναι προεκπαιδευμένα για συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες. Ο εμπλουτιστής διατίθεται […]

Περισσότερα
13/12/2019

Θησαυρός Ανθρωπιστικών Επιστημών ΔΥΑΣ

Ένας πολύγλωσσος δομημένος θησαυρός για χρήση από τους ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών. Διατηρείται και υποστηρίζεται από την Ακαδημία Αθηνών.

Ο Θησαυρός Ανθρωπιστικών Επιστημών ΔΥΑΣ είναι μία εξελισσόμενη δράση. Αν θέλετε να συμβάλλετε στον εμπλουτισμό του, μπορείτε να υποδείξετε όρους μέσα από το εργαλείο διαχείρισης του θησαυρού THEMAS. Για τον σκοπό αυτό συμπληρώστε στη φόρμα επικοινωνίας τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, email, επάγγελμα/ιδιότητα, ίδρυμα / οργανισμός / υπηρεσία στην οποία ανήκετε, τηλέφωνο επικοινωνίας), το αίτημά σας καθώς και τα επιστημονικά σας ενδιαφέροντα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Περισσότερα
10/11/2019

Επισημειωτής γενικών αναφορών GEEK

ICCS_05 GEEK Service

Υποστηρίζεται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Ο επισημειωτής γενικών αναφορών επιτρέπει την επισημείωση κειμενικών δεδομένων με όρους του λεξιλογίου που παρέχει η βάση γνώσης Wikipedia. Ο επισημειωτής εντοπίζει τα κύρια ονόματα που εμφανίζονται στο κείμενο και υλοποιώντας μια λειτουργία αποσαφήνισης προσπαθεί να τους συνδέσει με τους […]

Περισσότερα
17/05/2019

Εφαρμογή σημασιολογικού δικτύου

Semantic Network: Απολλωνίς

Υποστηρίζεται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Η εφαρμογή σημασιολογικού δικτύου συγκεντρώνει σε μια πλατφόρμα ένα σύνολο υπηρεσιών που διευκολύνουν την ολοκληρωμένη παραγωγή, εμπλουτισμό και δημοσίευση συνόλων δεδομένων RDF. Μέσω των κατάλληλων διεπαφών χρήση πραγματοποιείται η εισαγωγή των δεδομένων, μέσω της εκτέλεσης αρχείων D2RML, και ο εμπλουτισμός […]

Περισσότερα
10/05/2019

BBT Ομοσπονδία Θησαυρών

https://isl.ics.forth.gr/bbt-federated-thesaurus/en/

Υποστηρίζεται από το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΚΠΠ-ΙΤΕ).

Η υπηρεσία διαχείρισης ομοσπονδίας θησαυρών δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της ενότητας εργασιών 4 «Υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακών πόρων στις ανθρωπιστικές επιστήμες» της πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» με κωδικό […]

Περισσότερα
25/04/2019

Κατασκευαστής χώρου ερωτημάτων CQSpace

ICCS_07 CQSpace Service 2019

Υποστηρίζεται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Ο κατασκευαστής χώρου ερωτημάτων CQSpace, δεδομένης μιας βάσης γνώσης, δηλαδή μιας οντολογίας, και ενός συνόλου στιγμιοτύπων της οντολογίας, υπολογίζει όλα τα δυνατά συζευκτικά ερωτήματα δενδρικής μορφής που μπορούν να διατυπωθούν με όρους της οντολογίας και έχουν απαντήσεις στη συγκεκριμένη βάση […]

Περισσότερα
25/04/2019

Επισημειωτής αναφορών βάσει θησαυρού inKnowledge

ICCS_06 InKnowledge Service 2019

Υποστηρίζεται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Ο επισημειωτής αναφορών βάσει θησαυρού inKnowledge επιτρέπει την επισημείωση κειμενικών δεδομένων με όρους ενός συγκεκριμένου λεξικού SKOS. Ο επισημειωτής εντοπίζει τις εμφανίσεις των όρων του παρεχόμενου λεξικού σε ένα κείμενο και παράγει τις σχετικές επισημειώσεις. Η λειτουργία του στηρίζεται στην […]

Περισσότερα

Δράσεις σε εξέλιξη

Εδώ συγκεντρώνονται ειδήσεις για την εξέλιξη δράσεων που αναπτύσσει το δίκτυο, και που θα ολοκληρωθούν μελλοντικά.

DHt(r)ip

Εγγραφείτε στο DHt(r)ip. Την πρώτη Παρασκευή του μήνα, θα λαμβάνετε στο email σας ένα τεύχος αφιερωμένο σε ένα θέμα που ενδιαφέρει την κοινότητα των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών.

Νήμα

Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές. Βρείτε τα DHt(r)ip που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στο Νήμα.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοχώρου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0), εκτός αν ρητά δηλώνεται διαφορετικά. 458 δημοσιευμένα άρθρα.