ΔΥΑΣ — Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φιλτράρισμα
19/12/2023

Σειρά webinars “Από την ψηφιακή επιμέλεια στην ψηφιακή αφήγηση”

Διαδικτυακά
10, 17 & 24 Ιανουαρίου 2024, 17.00-20.00

Διοργάνωση: Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΙΠΣΥ, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

Στο πλαίσιο του έργου Ψηφιακό Τοπίο και της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας (ΙΠΣΙ/ΕΚ Αθηνά) διοργανώνει σειρά διαδικτυακών μαθημάτων (webinars) με θέμα “Από την ψηφιακή επιμέλεια στην ψηφιακή αφήγηση”. Η σειρά διαδικτυακών μαθημάτων απευθύνεται σε ερευνητές και φοιτητές των […]

Περισσότερα
19/07/2023

Ετήσια συνάντηση DARIAH 2023: Τα δεδομένα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως ερευνητικά δεδομένα των Ανθρωπιστικών Επιστημών;

6 – 9 Ιουνίου 2023
Πανεπιστήμιο ELTE, Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Με επιτυχία οργανώθηκε στη Βουδαπέστη η Ετήσια Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής DARIAH (DARIAH Annual Event 2023: Cultural Heritage Data as Humanities Research Data?), από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου 2023. Θέμα της συνάντησης, τα δεδομένα πολιτιστικής κληρονομιάς ως […]

Περισσότερα
04/05/2023

TwinTalks Workshop at DH2023

Πρόσκληση για υποβολή εργασιών: TwinTalks: Understanding and Facilitating Remote Collaboration in DH
10 Ιουλίου, 09:00 – 17:00 CEST, University of Graz

Ημερομηνία υποβολής έως: 22 May 2023

Το εργαστήριο TwinTalks: Understanding Collaboration in DH, εκπαιδευτική/ερευνητική πρωτοβουλία των δύο ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών CLARIN και DARIAH, με έμφαση φέτος στην απομακρυσμένη συνεργασία, διοργανώνεται στο πλαίσιο του συνεδρίου DH 2023 Η συνεργασία ως ευκαιρία (Collaboration as Opportunity), που θα διεξαχθεί […]

Περισσότερα
06/02/2023

Εργαστήριο για τη χρήση της πλατφόρμας Heurist

Εργαστήρι
9 Ιουνίου 2023, 09:00 – 15:00 (ΔΕΥΤΕΡΟ)
Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών, Ανατολική αίθουσα

Διοργάνωση: Ακαδημία Αθηνών

Σχετικά Στο πλαίσιο του έργου «Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN», η Ομάδα ΔΥΑΣ της Ακαδημίας Αθηνών διοργανώνει εργαστήριο για τη χρήση της πλατφόρμας Heurist. Το Heurist είναι ένα σύστημα […]

Περισσότερα
26/01/2023

Ψηφιακές μέθοδοι και εργαλεία στην Ιστορία και την Αρχαιολογία

Ομάδες επικέντρωσης των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών
20 Ιανουαρίου 2023
Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών

Διοργάνωση: Ακαδημία Αθηνών

Την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η επιστημονική συνάντηση με τίτλο “Ψηφιακές μέθοδοι και εργαλεία στην Ιστορία και την Αρχαιολογία” η οποία διοργανώθηκε από την Ακαδημία Αθηνών στο πλαίσιο του έργου Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες για […]

Περισσότερα
20/01/2023

Επιστημονική συνάντηση με ερευνητές γεωχωρικών δεδομένων

Ομάδες επικέντρωσης των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών
Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023
Διαδικτυακή συνάντηση

Διοργάνωση: Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΙΠΣΥ, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η επιστημονική συνάντηση με τους ερευνητές γεωχωρικών δεδομένων, η οποία διοργανώθηκε από την Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας στο πλαίσιο του έργου Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες για τις πρακτικές ψηφιακής εργασίας στις […]

Περισσότερα
12/12/2022

Ψηφιακές μέθοδοι και εργαλεία στη Λαογραφία, την Κοινωνική Ανθρωπολογία και την Προφορική Ιστορία

Ομάδες επικέντρωσης των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών
30 Νοεμβρίου 2022
Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών

Διοργάνωση: Ακαδημία Αθηνών

Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η επιστημονική συνάντηση με τίτλο “Ψηφιακές μέθοδοι και εργαλεία στη Λαογραφία, την Κοινωνική Ανθρωπολογία και την Προφορική Ιστορία” η οποία διοργανώθηκε από την Ακαδημία Αθηνών στο πλαίσιο του έργου Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας […]

Περισσότερα
18/11/2022

Επιστημονική συνάντηση με βιβλιοθηκονόμους, αρχειονόμους και επιστήμονες της πληροφορίας

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022
Ομάδες επικέντρωσης των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών
Διαδικτυακή συνάντηση

Διοργάνωση: Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΙΠΣΥ, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

Η ομάδα επικέντρωσης με βιβλιοθηκονόμους, αρχειονόμους και επιστήμονες της πληροφορίας, έχει στόχο να συμπληρώσει, διασταυρώσει και επαληθεύσει ευρήματα της διαδικτυακής έρευνας σχετικά με τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις των συμμετεχόντων ως προς τη χρήση, τη χρηστικότητα, και την αποτελεσματικότητα ψηφιακών […]

Περισσότερα
06/10/2022

Διαδικτυακή έρευνα για τη χρήση ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Ερωτηματολόγιο
Υποβολή μέχρι 30 Νοεμβρίου 2022

Η Ακαδημία Αθηνών και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά διεξάγουν διαδικτυακή έρευνα με στόχο την καταγραφή των τρεχουσών τάσεων στη χρήση ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ελλάδα, καθώς και τη διερεύνηση του αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19 […]

Περισσότερα
23/09/2022

Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN

Ψηφιακό Τοπίο
Δράση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (αριθμός 07982)
Απρίλιος 2022 – Μάρτιος 2024

ΕΚ Αθηνά (συντονιστής),  Ακαδημία Αθηνών

Οι υποδομές που προωθούν τη χρήση ψηφιακών μέσων στην έρευνα διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στον μετασχηματισμό των ερευνητικών πρακτικών στη νέα ψηφιακή εποχή. Η εθνική υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και οι […]

Περισσότερα

Δράσεις σε εξέλιξη

Εδώ συγκεντρώνονται ειδήσεις για την εξέλιξη δράσεων που αναπτύσσει το δίκτυο, και που θα ολοκληρωθούν μελλοντικά.

DHt(r)ip

Εγγραφείτε στο DHt(r)ip. Την πρώτη Παρασκευή του μήνα, θα λαμβάνετε στο email σας ένα τεύχος αφιερωμένο σε ένα θέμα που ενδιαφέρει την κοινότητα των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών.

Νήμα

Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές. Βρείτε τα DHt(r)ip που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στο Νήμα.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοχώρου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0), εκτός αν ρητά δηλώνεται διαφορετικά. 442 δημοσιευμένα άρθρα.