ΔΥΑΣ — Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Εκδήλωση εθνικής υποδομής Απολλωνίς

Υβριδική εκδήλωση
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, 15:30 – 17:30

Συνάντηση εργασίας για τη θεματική δράση της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ για τη Δεκαετία 1940

Διαδικτυακή εκδήλωση
Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2020, 10:00 – 13:00

Οι Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες συναντούν την εκπαίδευση

Διαδικτυακό εργαστήρι μέσω zoom
22-23 Οκτωβρίου 2020, 10:00 – 14:30

Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων στην Ιστορική Έρευνα

Συνάντηση διεπιστημονικής συνεργασίας (απαιτείται εγγραφή)
7 Οκτωβρίου 2021, 3.00 μ.μ.- 6.00 μ.μ.

Η τέχνη και η ιστορία της σε ψηφιακό περιβάλλον

Διαδικτυακή εκδήλωση
Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021, 4:00 μ.μ. – 6:30 μ.μ.

Τι είναι το DARIAH-GR / ΔΥΑΣ;

Το Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΔΥΑΣ υλοποιεί τις δράσεις της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες DARIAH-GR.

Η υποδομή υποστηρίζει τις ελληνικές επιστημονικές κοινότητες των ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών και συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας με χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας, διευρύνει το πεδίο έρευνας μέσω της διασύνδεσης κατανεμημένων ψηφιακών πόρων διαφόρων ειδών, προάγει την πρόσβαση, χρήση, δημιουργία και μακροπρόθεσμη διατήρηση ερευνητικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή και υποστηρίζει την ανταλλαγή γνώσεων, μεθόδων και πρακτικών εργασίας μεταξύ επιστημονικών κοινοτήτων.

Τι είναι η Εθνική Υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ;

Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ είναι η εθνική υποδομή που υποστηρίζει και προωθεί τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες, και τη γλωσσική τεχνολογία και καινοτομία στην Ελλάδα.

Προέκυψε από τη σύμπραξη των δύο συνιστωσών υποδομών CLARIN:EL και DARIAH-GR / ΔΥΑΣ και έχει ως πρωταρχικό αντικείμενο στην παρούσα φάση την περαιτέρω ανάπτυξη και εμπέδωση των υπηρεσιών των δύο συνιστωσών υποδομών, μέσα σε ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας και αμοιβαίας ενίσχυσης. Παράλληλα συνεχίζεται η συμμετοχή της Ελλάδας στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές υποδομές.

Εργαλεία και Υπηρεσίες

Θεματική δράση για τη Δεκαετία 1940

Η θεματική δράση για τη Δεκαετία του 1940 αποτελεί πρότυπη εφαρμογή με αντικείμενο την επεξεργασία, επιμέλεια και ευρετηρίαςη των μεταδεδομένων ψηφιοποιημένων και ψηφιακών συλλογών και τεκμηρίων για τη δεκαετία του 1940 στην Ελλάδα, καθώς και την υπαγωγή τους σε κοινή πλατφόρμα αναζήτησης.

ORCAH Ανοικτή Κοινότητα Ερευνητών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

Εγγραφείτε στο ORCAH και γίνετε μέλη του πρώτου ενιαίου μητρώου ερευνητών για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες στην Ελλάδα.

Θησαυρός Ανθρωπιστικών Επιστημών ΔΥΑΣ

Ο Θησαυρός Ανθρωπιστικών Επιστημών ΔΥΑΣ είναι μία εξελισσόμενη δράση. Αν θέλετε να συμβάλλετε στον εμπλουτισμό του, μπορείτε να υποδείξετε όρους μέσα από το εργαλείο διαχείρισης του θησαυρού THEMAS. Για τον σκοπό αυτό συμπληρώστε στη φόρμα επικοινωνίας τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, email, επάγγελμα/ιδιότητα, ίδρυμα / οργανισμός / υπηρεσία στην οποία ανήκετε, τηλέφωνο επικοινωνίας), το αίτημά σας καθώς και τα επιστημονικά σας ενδιαφέροντα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Μητρώα Πόρων Ανθρωπιστικών Σπουδών

Πληροφορίες για φορείς (οργανισμούς ή ιδιώτες) της Ελλάδας, και για τις συλλογές τους (φυσικές και ψηφιακές).

Τελευταία νέα

Δράσεις σε εξέλιξη

Εδώ συγκεντρώνονται ειδήσεις για την εξέλιξη δράσεων που αναπτύσσει το δίκτυο, και που θα ολοκληρωθούν μελλοντικά.

DHt(r)ip

Εγγραφείτε στο DHt(r)ip. Την πρώτη Παρασκευή του μήνα, θα λαμβάνετε στο email σας ένα τεύχος αφιερωμένο σε ένα θέμα που ενδιαφέρει την κοινότητα των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών.

Νήμα

Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές. Βρείτε τα DHt(r)ip που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στο Νήμα.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοχώρου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0), εκτός αν ρητά δηλώνεται διαφορετικά. 374 δημοσιευμένα άρθρα.