Αξιότιμες κυρίες,  αξιότιμοι κύριοι,

Με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η Ακαδημία Αθηνών προχώρησε σε ενσωμάτωση του Κανονισμού, ενισχύοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Για το λόγο αυτό, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να διατηρούμε στο Αρχείο μας είτε την ταχυδρομική, είτε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, να επικοινωνούμε μαζί σας, και να σας στέλνουμε προσκλήσεις, πληροφορίες, Δελτία Τύπου που αφορούν τις εκδηλώσεις τις δραστηριότητες του Δικτύου για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΔΥΑΣ) στο οποίο μετέχει η Ακαδημία Αθηνών.

Έχοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, σας παρακαλούμε να επιλέξετε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.- Να ΜΗ μας στείλετε απάντηση στο προαναφερόμενο μήνυμα, παραχωρώντας με αυτόν τον τρόπο, αυτομάτως, την άδεια στην Ακαδημία Αθηνών να διατηρεί είτε την ταχυδρομική είτε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας και να σας στέλνει προσκλήσεις, πληροφορίες, Δελτία Τύπου για τις δραστηριότητές της.

2.- Εάν ΔΕΝ επιθυμείτε να λαμβάνετε προσκλήσεις, πληροφορίες, Δελτία Τύπου για τις δραστηριότητες της Ακαδημίας, παρακαλείσθε να απαντήσετε σε αυτή την ειδοποίηση και θα διαγράψουμε τα στοιχεία σας από το Αρχείο μας.

Εκ μέρους του ΔΥΑΣ

www.dyas-net.gr