Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

Η Εθνική Ψηφιακή Υποδομή για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες υλοποιείται από ένα δίκτυο Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων, το οποίο συγκροτήθηκε προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες με χρήση τεχνολογιών των πληροφοριών.


Το Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΔΥΑΣ αποτελείται από την Ακαδημία Αθηνών (συντονιστής), το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ, την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
Η Εθνική Ερευνητική Υποδομή DARIAH-GR λειτουργεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας για δημιουργία εθνικών υποδομών που εντάσσονται στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures).
Το ΔΥΑΣ υλοποιεί τις δράσεις του DARIAH-GR σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Υποδομή για τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες DARIAH-EU, της οποίας η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος, και αποτελεί το φορέα της συμμετοχής της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή υποδομή. Η εθνική υποδομή, η οποία χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εισήλθε στη φάση κατασκευής της την 1η Μαΐου 2013.
Οι σκοποί και οι τρέχουσες δράσεις της παρουσιάζονται στο δικτυακό τόπο του Δικτύου www.dyas-net.gr.

Στο πλαίσιο του έργου DARIAH-GR, το Δίκτυο ΔΥΑΣ συγκροτεί μητρώο φορέων, συλλογών και των μεταδεδομένων τους, το οποίο θα τεθεί στη διάθεση των χρηστών της υποδομής. Το ΔΥΑΣ απευθύνεται προς εσάς προκειμένου να ζητήσει τη συνδρομή και συμμετοχή σας στην κατάρτιση του μητρώου αυτού. Πρόκειται για δράση που αναδεικνύει το ερευνητικό και επιστημονικό έργο των φορέων που θα περιληφθούν και το διασυνδέει με αντίστοιχες δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα οφέλη για το φορέα σας, από τη στιγμή που συγκαταλέγεται στους παρόχους ψηφιακών πόρων, από τη λειτουργία της υποδομής είναι τα ακόλουθα:

  • Πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εθνικής Υποδομής και μέσω αυτής στις υπηρεσίες της ευρωπαϊκής υποδομής DARIAH-EU.
  • Αύξηση της ορατότητας των συλλογών.
  • Συμμετοχή σε ένα δυναμικό ενιαίο πληροφοριακό χώρο για τις ανθρωπιστικές επιστήμες μέσω της διαλειτουργικότητας συστημάτων και δεδομένων.
  • Απόκτηση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας στο πλαίσιο μιας κοινότητας ανάπτυξης ψηφιακών ερευνητικών πρακτικών.

Επίσης:

  • Οι ερευνητές θα αξιοποιήσουν την προσφερόμενη τεχνογνωσία και τους διαθέσιμους ψηφιακούς πόρους για την αναβάθμιση της ποιότητας της έρευνάς τους.
  • Οι εκπαιδευτικοί θα αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του DARIAH και του ΔΥΑΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  • Οι διαχειριστές πολιτιστικών συλλογών (αρχειονόμοι, βιβιοθηκονόμοι, επιμελητές μουσείων κ.ά.), θα αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία που προσφέρει το Δίκτυο για την καλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών πόρων των ανθρωπιστικών επιστημών και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τόσο η ανάδειξη της δράσης των φορέων, όσο και η επιτυχία της υποδομής εξαρτώνται από την πληρότητα και αξιοπιστία της πληροφορίας που θα παρέχεται στο χρήστη. Γι’ αυτό είναι κρίσιμης σημασίας η θετική ανταπόκριση του φορέα σας στην προσπάθειά μας. Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ζητηθεί από τους υπευθύνους των συλλογών του φορέα σας είτε μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων είτε με επισκέψεις των συνεργατών μας στα γραφεία σας η παροχή πληροφοριακών στοιχείων για τις συλλογές του φορέα σας.

Προσδοκούμε στη συνεργασία σας προς όφελος των φορέων και της κοινότητας των χρηστών.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,

Η υπεύθυνη του φορέα συντονιστή του δικτύου
Ελένη Γαρδίκα – Κατσιαδάκη
Διευθύνουσα του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας
του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών
Αναγνωστοπούλου 14, 10673 Αθήνα

Helen Gardikas – Katsiadakis
Acting Director of the Modern Greek History
Research Centre of the Academy of Athens
14 Anagnostopoulou Str., 10673 Athens, Greece

T: +302103664603
F: +302103664661
Email: hkatsiad@academyofathens.gr