Το Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΔΥΑΣ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη λειτουργίας του νέου ιστοτόπου του στη γνωστή διεύθυνση www.dyas-net.gr!

Στις νέες αισθητικά και λειτουργικά αναβαθμισμένες σελίδες του προβάλλονται οι δράσεις και οι υπηρεσίες της υποδομής, ενώ παρουσιάζεται πλήρως ανανεωμένη η λειτουργία της βιβλιοθήκης. Διευκολύνεται η πρόσβαση στους εξωτερικούς ιστοτόπους των δράσεων της υποδομής όπως είναι τα Μητρώα Πόρων, το Μητρώο Ερευνητών, οι Θησαυροί και το ιστολόγιο Νήμα. Τέλος, αναβαθμίζεται η διασύνδεση με την ευρωπαϊκή υποδομή DARIAH-EU και την εθνική υποδομή Απολλωνίς.