Στο άρθρο, ο διδάκτωρ υπολογιστικής μορφολογίας και ερευνητής Αθανάσιος Καρασίμος εξετάζει παραμέτρους των διαδικασιών ενσωμάτωσης και ανάλυσης δεδομένων σε πολυεπιστημονικά περιβάλλοντα, τα οποία απαιτούν τη χρήση εφαρμογών, εργαλείων και υπηρεσιών της υπολογιστικής γλωσσολογίας. Στη συμβολή του προσδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία της Ελλάδας σε μεγάλες ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές του τομέα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, με στόχο την προώθηση της έρευνας διά των ψηφιακών μέσων, καθώς και την εκπαίδευση στη χρήση των νέων, προηγμένων τεχνολογιών.

Το άρθρο συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο Δημιουργικά αρχεία ως ζωντανά τοπία μνήμης στην ψηφιακή εποχή.

Περίληψη του βιβλίου

Ποια η έννοια, η λειτουργία και η χρησιμότητα των αρχείων στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης; Ποιες νέες αναγκαιότητες έχουν προκύψει και οφείλουν να υπηρετηθούν;

Η εδραίωση επιστημονικών κλάδων, όπως η Δημόσια Ιστορία και οι Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, έχουν μεταβάλει το αρχειακό τοπίο, εγκαινιάζοντας προοπτικές αξιοποίησης και ανάδειξης του πολιτιστικού περιεχομένου και καθιστώντας τα αρχεία ζωντανές εστίες έμπνευσης και δημιουργικότητας. Οι νέες και σύνθετες διαστάσεις της πληροφορίας, των δεδομένων και των μεταδεδομένων, καθώς και οι σύγχρονες ανάγκες για ανοικτότητα, προσβασιμότητα, συμπεριληπτικότητα και ανάπτυξη του κοινού των αρχείων έχουν πυροδοτήσει έναν παραγωγικό διάλογο τόσο μεταξύ των μελών της ερευνητικής ομάδας του ευρωπαϊκού πολυεταιρικού έργου CR.E.ARCH.: CReative European ARCHives as Innovative Cultural Hubs, όσο και σε έναν ευρύτερο κύκλο ειδικών ερευνητών και ερευνητριών, αλλά και καλλιτεχνών που υπογράφουν τον τόμο Δημιουργικά αρχεία ως ζωντανά τοπία μνήμης στην ψηφιακή εποχή.

Γράφουν οι: Lemić V, Παπαλεξίου Ε., Riolo S., Štefanac T., Straatman R., Βράκα Β., Ξεπαπαδάκου Α., Zappulli A., Μανωλέσσου Ι., Μεράκου Σ., Δενδρινού Φ., Αθανασίου Σ., Κομιανού Ε., Γεωργόπουλος Δ.Χ., Βελιώτη-Γεωργοπούλου Μ., Μαυρολέων Α., Καρασίμος Α., Κριεζή Β.

Δείτε τα περιεχόμενα και ενδεικτικό κεφάλαιο του βιβλίου.