Το παρόν έγγραφο χρησιμεύει ως ορισμός της οντολογίας αναφοράς SSHOC (SSHOCro, v.1.0). Το SSHOCro προτείνει ένα οντολογικό μοντέλο και ένα σχήμα RDF που θα χρησιμοποιηθεί ως οντολογία ανώτατου επιπέδου για την οργάνωση της γνώσης και των πληροφοριών που βρίσκονται κατανεμημένες σε διάφορες πρωτογενείς πηγές πληροφοριών ανοικτής πρόσβασης Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (SSHOC).