Η παρούσα βιβλιογραφία συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου DARIAH-GR Εθνική Ψηφιακή Υποδομή για την Έρευνα στις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες-ΔΥΑΣ, από την ερευνητική ομάδα DARIAH-GR της Ακαδημίας Αθηνών.

Περιλαμβάνονται τα Λεξικά, Λεξιλόγια, Θησαυροί, Ορολογίες που έχουν εκδοθεί στην ελληνική γλώσσα απαρχής της εκδοτικής δραστηριότητας, και αφορούν τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες με την ευρεία έννοια: Ανθρωπολογία, Αρχαιολογία, Γλωσσολογία, Θεατρολογία, Θεολογία, Ιστορία, Καλές τέχνες, Κοινωνιολογία και Κοινωνικές επιστήμες, Μουσικολογία, Νομικά, Παιδαγωγικά, Φιλολογία, Φιλοσοφία. Δεν περιλαμβάνονται ερμηνευτικά λεξικά, γενικές εγκυκλοπαίδειες και λεξικά τρέχουσας ορολογίας εφαρμοσμένων επιστημών. Κύριες πηγές αποτέλεσαν η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, οι Βιβλιοθήκες όλων των ελληνικών Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων, ο ιστότοπος biblionet ΕΚΕΒΙ, καθώς και οι ιστότοποι μεγάλων εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων. Κάθε εγγραφή περιέχει επιλεγμένες βιβλιογραφικές πληροφορίες, ενδεικτικές θεματικές ετικέτες και το όνομα της βιβλιοθήκης στην οποία εντοπίστηκε.

Η βιβλιογραφία εμπλουτίζεται συνεχώς με βάση τη συνεχιζόμενη έρευνα και την τρέχουσα εκδοτική παραγωγή. Στόχος είναι να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τον ερευνητή των Ανθρωπιστικών Επιστημών αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

Δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από την Ακαδημία Αθηνών.