ΔΥΑΣ — Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φιλτράρισμα
30/08/2021

Διαδραστικός Ηλεκτρονικός Οδηγός για κατασκευή θησαυρών και ένταξη αυτών σε ομοσπονδία θησαυρών κάτω από ένα μεταθησαυρό.

(ΚΠΠ-ΙΠ-ΙΤΕ)

Πρόκειται για ένα διαδραστικό οδηγό για τον τρόπο δημιουργίας θησαυρών που θα διευκολύνουν τη συστηματική τεκμηρίωση και επιτυχή αναζήτηση πληροφοριών σε συστήματα που περιέχουν ηλεκτρονικές συλλογές αντικειμένων ή αρχείων δεδομένων. Στους χρήστες του οδηγού περιλαμβάνονται φοιτητές, ερευνητές, ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες μουσείων, […]

30/08/2021

Διαδραστικός Ηλεκτρονικός Οδηγός για τον μετασχηματισμό δομημένων δεδομένων

(ΚΠΠ-ΙΠ-ΙΤΕ)

Ο διαδραστικός Ηλεκτρονικός οδηγός για το Μετασχηματισμό δομημένων δεδομένων παρέχει οδηγίες σχετικά με την διαδικασία αντιστοίχισης και μετασχηματισμού δεδομένων που θα διευκολύνουν τη συσσώρευση, την ενιαία πρόσβαση και την επιτυχή διαχείριση ετερογενών δεδομένων. Απευθύνεται σε παρόχους περιεχομένων που επιθυμούν να […]

12/11/2019

Οδηγίες για την εφαρμογή των αρχών FAIR στη διαχείριση και επανάχρηση δεδομένων (PARTHENOS)

(ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)

Ένα σύνολο οδηγιών του PARTHENOS για την εφαρμογή των αρχών FAIR στη διαχείριση και επανάχρηση δεδομένων επικεντρώνεται στο θέμα των κοινών πολιτικών. Αυτός ο σύντομος οδηγός παρέχει είκοσι οδηγίες για την εναρμόνιση των προσπαθειών όσων παράγουν, αρχειοθετούν και χρησιμοποιούν δεδομένα […]

30/10/2015

Ηλεκτρονικός Οδηγός FRBRοο v.2.0

(ΚΠΠ-ΙΠ-ΙΤΕ)

Ο εκπαιδευτικός διαδικτυακός οδηγός του FRBRoo στοχεύει στην εξοικείωση των χρηστών με το FRBRoo, μια τυπική οντολογία που αποτυπώνει και αναπαριστά τη σημασιολογία της βιβλιογραφικής πληροφορίας και, συνεπώς, διευκολύνει την ενσωμάτωση, διαμεσολάβηση, και ανταλλαγή της πληροφορίας που παράγεται στα μουσεία […]

30/10/2015

Ηλεκτρονικός οδηγός FRBRoo

(ΚΠΠ-ΙΠ-ΙΤΕ)

Εκπαιδευτικός διαδικτυακός οδηγός για την εξοικείωση των χρηστών με το FRBRoo, μια τυπική οντολογία που αποτυπώνει και αναπαριστά τη σημασιολογία της βιβλιογραφικής πληροφορίας.

26/09/2015

Οδηγίες συντήρησης αλληλοαναφορών

(ΚΠΠ-ΙΠ-ΙΤΕ)

Περιγράφει το πρόβλημα που εμφανίζεται οταν δυο ή περισσότεροι διαφορετικοί όροι χρησιμοποιούνται για να αναφερθούν στο ίδιο αναφερόμενο και προτείνεται ένα μοντέλο δημιουργίας υποθέσεων ταυτότητας – αναφοράς.

Δράσεις σε εξέλιξη

Εδώ συγκεντρώνονται ειδήσεις για την εξέλιξη δράσεων που αναπτύσσει το δίκτυο, και που θα ολοκληρωθούν μελλοντικά.

DHt(r)ip

Εγγραφείτε στο DHt(r)ip. Την πρώτη Παρασκευή του μήνα, θα λαμβάνετε στο email σας ένα τεύχος αφιερωμένο σε ένα θέμα που ενδιαφέρει την κοινότητα των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών.

Νήμα

Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές. Βρείτε τα DHt(r)ip που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στο Νήμα.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοχώρου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0), εκτός αν ρητά δηλώνεται διαφορετικά. 458 δημοσιευμένα άρθρα.