ΔΥΑΣ — Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Ομιλητές

Laurent Romary

Laurent Romary is senior researcher at Inria, France and guest scientist at Humboldt University in Berlin, Germany. He carries out research on the modeling of semi-structured documents, with a specific emphasis on texts and linguistic resources, where he also leads or takes part in major standardisation activities at ISO or the Text Encoding Initiative. He is currently one of the directors of the European DARIAH Infrastructure.

Helen Katsiadakis

She was born in Manchester, UK. She graduated from the Department of History and Archaeology, University of Athens (1972) and received her PhD from King’s College, University of London (1988).
In October 1981, she was appointed researcher at the Modern Greek History Research Center of the Academy of Athens, and serves as its director since September 2006. Her research interests cover the political and social history of the 19th and early 20th century.

Panos Constantopoulos

Panos Constantopoulos is Professor in the Department of Informatics and Dean of the School of Information Sciences and Technology, Athens University of Economics and Business. He is also affiliated with the “Athena” Research Centre where he heads the Digital Curation Unit. He has previously been Professor in the Department of Computer Science, University of Crete (1986-2003). From 1992 to 2003 he was head of the Information Systems Laboratory and the Centre for Cultural Informatics at the Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology – Hellas.
He holds a Diploma in Electrical and Mechanical Engineering from the National Technical University of Athens (1978), a Master of Science in Electrical Engineering from Carnegie-Mellon University (1979) and a Doctor of Science in Operations Research from Massachusetts Institute of Technology (1983).
His scientific interests include: digital curation and preservation, knowledge representation and conceptual modeling, ontology engineering, semantic information access, decision support and knowledge management systems, cultural informatics and digital libraries.

Franco Niccolucci

Franco Niccolucci is the coordinator of ARIADNE, the European research infrastructure on digital archaeology, at the VAST-LAB of PIN, Italy. With a background in Mathematics, he is a former professor at the University of Florence. He later founded and directed the Science and Technology in Archaeology Research Center in Nicosia, Cyprus, then moving back to Italy to coordinate ARIADNE and other European projects. His research interests focus on digital archaeology and its semantic foundations.

Seamus Ross

Since January 2009, Seamus Ross has been Professor and Dean of the Faculty of Information at the University of Toronto, also known as U of T’s iSchool. Before joining Toronto, he was Professor of Humanities Informatics and Digital Curation and Founding Director of HATII (Humanities Advanced Technology and Information Institute) at the University of Glasgow (1997-2009).

Dr. Ross served as Associate Director of the Digital Curation Centre in the U.K. (2004-2009) and was Principal Director of ERPANET and DigitalPreservationEurope (DPE) and a co-principal investigator on such projects as Blogforever, the DELOS Digital Libraries Network of Excellence, Planets, CASPAR, and the Digicult Forum. From the beginning of 1990 through 1996, Dr. Ross was Assistant Secretary (Information Technology) at the British Academy in London. He holds an undergraduate degree from Vassar College, an MA from the University of Pennsylvania, and a DPhil from Oxford.

Dr. Ross’s scholarly research has focused on digital humanities, digital preservation, digitization, digital repositories, emulation, digital archaeology, semantic extraction and genre classification, and cultural heritage informatics. See for instance his study of “Digital Archaeology”, his examination of digital preservation and archival science ( «Digital Preservation, Archival Science and Methodological Foundations for Digital Libraries» DOI:10.1080/13614576.2012.679446), and his introduction to digital preservation, Changing Trains at Wigan (http://eprints.erpanet.org/45/). He promotes diverse ways of making scholarship available to broader audiences and was instrumental in the creation of the Digiman Series through DigitalPreservationEurope, Digital Preservation and Nuclear Disaster: An Animation. In the context of this presentation see also the 1993 report «Information Technology in Humanities Scholarship: British Achievements, Prospects, and Barriers» which he co-authored with Mary Feeney on behalf of the The British Library and The British Academy’s Humanities Information Review Panel.

Filippos Tsimpoglou

Constantin Papaodysseus

Constantin Papaodysseus received the Diploma degree in electrical and computer engineering from the National Technical University of Athens (NTUA) and the M.Sc. degree in Mathematics from Manchester University, United Kingdom. He received the Ph.D. degree in computer engineering from NTUA. From 1996-2000, he was an assistant professor at NTUA in the School of Electrical and Computer Engineering. From 2001-2012, he was an associate professor and since 2012 he is a professor in the same school of NTUA. His research interests include image processing, pattern recognition, biomedical engineering, music and sound processing and automatic recognition, applications of computer science to archaeology, applied mathematics, algorithm robustness and quantization error analysis, adaptive algorithms, etc. He has more than 50 publications in international journals and numerous publications in international scientific conferences on these subjects.

Athanasios Sideris

Dr. Athanasios Sideris is a Classical archaeologist with specific interest in digital humanities. He directs excavations in Bulgaria and surveys in Northern Iraq. He taught in under- and post-graduate level in several institutions, including Charles University, Economic University of Prague (visiting professor), and Ionian University. He led for fifteen years the department of History and Archaeology in the Foundation of the Hellenic World, and participated in more than fifty national and EU funded projects on cultural heritage. He was a member of the editorial board of the journal “Imeros” on culture and digital technologies and he publishes in the fields of both, humanities and digitized cultural heritage.

Ion Androutsopoulos

on Androutsopoulos (http://www.aueb.gr/users/ion/) is Associate Professor in the Department of Informatics, Athens University of Economics and Business (AUEB), leader of AUEB’s Natural Language Processing Group, and Adjunct Researcher of the Digital Curation Unit, Research Centre “Athena”. He holds a PhD in Artificial Intelligence from the University of Edinburgh. His research interests include: question-answering for databases, ontologies, document collections; natural language generation from databases and ontologies; text summarization, including query-focused summarization; paraphrasing and textual entailment; document classification; opinion mining and sentiment analysis; natural language processing tools for Greek; machine learning in natural language processing; and natural language processing in digital curation.

Haim Gertner

Dr. Haim Gertner has been the Director of the Yad Vashem Archives Division since 2008. In this capacity, he leads an extensive project to collect all historical and personal Holocaust-related documentation and to make it openly accessible to the public through an innovative amalgamation of content and technology. He also serves as a partner and consultant on projects aimed at providing access to Digital Humanities in Israel and around the world, and is among the leaders of EHRI (European Holocaust Research Infrastructure).

Prior to assuming the position at the Yad Vashem Archives, he held – beginning in 2001 – senior positions at Yad Vashem’s International School for Holocaust Studies, first as Director of Programs and Curricula Development and later as Director of the Teacher Training Department.

With a Ph.D. in Modern Jewish History from the Hebrew University of Jerusalem, followed by a post-doctoral fellowship at the Center for Jewish Studies at Harvard University, Dr. Gertner has considerable experience in the academia. He has taught at the Department of Jewish History of the Hebrew University of Jerusalem and at the Open University in Tel Aviv, and served as the Director General of an academic college in Jerusalem.

Δράσεις σε εξέλιξη

Εδώ συγκεντρώνονται ειδήσεις για την εξέλιξη δράσεων που αναπτύσσει το δίκτυο, και που θα ολοκληρωθούν μελλοντικά.

DHt(r)ip

Εγγραφείτε στο DHt(r)ip. Την πρώτη Παρασκευή του μήνα, θα λαμβάνετε στο email σας ένα τεύχος αφιερωμένο σε ένα θέμα που ενδιαφέρει την κοινότητα των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών.

Νήμα

Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές. Βρείτε τα DHt(r)ip που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στο Νήμα.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοχώρου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0), εκτός αν ρητά δηλώνεται διαφορετικά. 431 δημοσιευμένα άρθρα.