Η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του ΙΠΣΥ του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά διοργανώνει στο πλαίσιο της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ μία σειρά από τρία διαδικτυακά μαθήματα με τίτλο “Επιμέλεια μεταδεδομένων ψηφιακών συλλογών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες” που θα πραγματοποιηθούν στις 30 Μαρτίου, 6 Απριλίου και 13 Απριλίου 2021, από τις 5 έως τις 8 μ.μ. Αντικείμενο της σειράς διαδικτυακών μαθημάτων είναι οι εργασίες ψηφιακής επιμέλειας που απαιτούνται για τη δημιουργία ψηφιακών συλλογών συναθροίζοντας υφιστάμενο ψηφιακό υλικό από διάφορες πηγές.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι ελεύθερη κατόπιν δήλωσης συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν είτε ολόκληρη τη σειρά είτε μεμονωμένα μαθήματα.

Μάθημα Ι: Συλλογές δεδομένων και αποθετήρια
Τρίτη 30 Μαρτίου 2021, 5.00-8.00 μ.μ.

Μάθημα ΙI: Επιμέλεια των μεταδεδομένων
Τρίτη 6 Απριλίου 2021, 5.00-8.00 μ.μ.

Μάθημα ΙIΙ: Περιγραφή συλλογών
Τρίτη 13 Απριλίου 2021, 5.00-8.00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: http://bit.ly/3bRi2Q0

Δείτε στο YouTube:

Μάθημα Ι: Συλλογές δεδομένων και αποθετήρια.

Μάθημα ΙI: Επιμέλεια των μεταδεδομένων.

Μάθημα ΙIΙ: Περιγραφή συλλογών.

Διαβάστε από την βιβλιοθήκη:

Τσάκωνας Γ., «Η επιμέλεια ψηφιακών πόρων ως απαίτηση ορθής συσσώρευσης»

Παπαθεοδώρου Χ., «Επιμέλεια μεταδεδομένων»

Κραββαρίτης Κ., «Μεταδεδομένα: από τη συλλογή μέχρι την δημοσιοποίησή τους»

Ηλβανίδου Μ., «Επιμέλεια των μεταδεδομένων – Καθαρισμός»

Λιακοπούλου Β., «Εξαγωγή Πληροφορίας με Μεθόδους Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας από τις εγγραφές του αρχείου της ΔΙΣ (Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού)»

Ντρίτσου Β., «Ροές Εργασίας στον Ψηφιακό Χώρο: Μελέτη Περίπτωσης Δεκαετίας ΄40»

Ντρίτσου Β., «Περιγραφή Συλλογών Δεκαετίας ΄40»

Κωνσταντόπουλος Π., «Παράσταση πληροφορίας και ψηφιακή τεκμηρίωση»