Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και η Ακαδημία Αθηνών οργανώνουν καταληκτήρια εκδήλωση της εμβληματικής δράσης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με τίτλο «Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN» ή, εν συντομία, Ψηφιακό Τοπίο (έργο αρ. 7982). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024, 10:00-14:00, στην ανατολική αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28.

Στόχος του έργου ήταν η ανάλυση των τρεχουσών τάσεων των ψηφιακών πρακτικών εργασίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες στην Ελλάδα, η υποστήριξη της εδραίωσης των ψηφιακών πρακτικών εργασίας με αξιοποίηση των υπηρεσιών της εθνικής υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και η συνέχιση της συνεργασίας με τις ευρωπαϊκές υποδομές DARIAH και CLARIN, προς όφελος των ερευνητικών κοινοτήτων σε Ελλάδα και Ευρώπη. 

Μέσα από σύντομες εισηγήσεις θα παρουσιαστούν οι άξονες δράσης και τα αποτελέσματα του «Ψηφιακού Τοπίου», ενώ την εκδήλωση θα κλείσει στρογγυλή τράπεζα με στόχο τη σφαιρική απεικόνιση του τοπίου των ερευνητικών υποδομών για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες στην Ελλάδα.

Πρόγραμμα

Συντονισμός εκδήλωσης:
Πατρίτσια Καλαφατά, Ακαδημία Αθηνών

10.00-10.20 | Έναρξη, χαιρετισμοί

10.20-11.10 | Το έργο «Ψηφιακό Τοπίο» και η εθνική υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ

10.20-10.40 | Επισκόπηση

Πάνος Κωνσταντόπουλος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», Συντονιστής της Υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και του έργου «Ψηφιακό Τοπίο»

10.40-10.55 | Το Δίκτυο CLARIN:EL

Μαρία Γαβριηλίδου, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», Αναπληρώτρια Εθνική Συντονίστρια του Δικτύου CLARIN:EL
Darja Fišer, Εκτελεστική Διευθύντρια, CLARIN ERIC (βίντεο) 

10.55-11.10 | Το Δίκτυο DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Παρασκευάς Ποτηρόπουλος, Ακαδημία Αθηνών, Εθνικός Συντονιστής του Δικτύου DARIAH-GR/ΔΥΑΣ
Toma Tasovac, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, DARIAH-EU (βίντεο)

11.10-11.30 | Αποτελέσματα του έργου «Ψηφιακό Τοπίο» (Ι)

11.10-11.30 | Ανάλυση τάσεων στη χρήση ψηφιακών μεθόδων στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες

Μαρία Ηλβανίδου, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

11.30-12.00 | Διάλειμμα

12.00-13.00 | Αποτελέσματα του έργου «Ψηφιακό Τοπίο» (ΙΙ)

12.00-12.30 | Εμβαθύνοντας στις μεθόδους εργασίας: ευρήματα από τις ομάδες εστίασης

Αγιάτη Μπενάρδου, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και DARIAH-EU
Κανέλλα Πουλή, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
Γιώργος Τζεδόπουλος, Ακαδημία Αθηνών

12.30-12.50 | Μοντελοποίηση των ψηφιακών πρακτικών εργασίας

Βίκη Ντρίτσου, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

12.50-13.00 | Πρότυπα και σχήματα μεταδεδομένων

Ηράκλειτος Σουγιουλτζόγλου, Ακαδημία Αθηνών

13.00-13.45 | Στρογγυλή τράπεζα

Το τοπίο των ερευνητικών υποδομών για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες στην Ελλάδα

Συντονίζει η:
Αγιάτη Μπενάρδου, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και DARIAH-EU

Συνομιλούν οι:
Μαρία Γαβριηλίδου, Αναπληρώτρια Εθνική Συντονίστρια του Δικτύου CLARIN:EL
Χάρης Γεωργιάδης, Yπεύθυνος του Εθνικού Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr, EKT
Δήμητρα Κονδύλη, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής SoDaNet/ CESSDA
Πάνος Κωνσταντόπουλος, Συντονιστής της Εθνικής Υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ
Παρασκευάς Ποτηρόπουλος, Εθνικός Συντονιστής του Δικτύου DARIAH-GR/ΔΥΑΣ
Γιάννης Τσάκωνας, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (LIBER)

13.45-13.50 | Κλείσιμο

Διαβάστε από την βιβλιοθήκη

Κωνσταντόπουλος Π., «Επισκόπηση»

Γαβριηλίδου Μ., «Το Δίκτυο CLARIN:EL»

Ποτηρόπουλος Π., «Το Δίκτυο DARIAH-GR/ΔΥΑΣ»

Ηλβανίδου Μ., «Ανάλυση τάσεων στη χρήση ψηφιακών μεθόδων στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες»

Μπενάρδου Α., «Ομάδες Εστίασης: Επιστήμονες της Πληροφορίας / Επιστήμονες που διαχειρίζονται Γεωχωρικά Δεδομένα»

Πουλή Κ., «Ομάδες εστίασης: Φιλόλογοι/Γλωσσολόγοι, Κοινωνικοί και Πολιτικοί Επιστήμονες»

Τζεδόπουλος Γ., «Οι συναντήσεις των ομάδων εστίασης της Ακαδημίας Αθηνών: Ιστορία, Αρχαιολογία, Λαογραφία, Κοινωνική Ανθρωπολογία»

Ντρίτσου Β., «Μοντελοποίηση των ψηφιακών πρακτικών εργασίας»

Σουγιουλτζόγλου Η., «Πρότυπα και σχήματα μεταδεδομένων»

Δείτε από τη βιντεοθήκη

Darja Fišer, Εκτελεστική Διευθύντρια, CLARIN ERIC, «Το Δίκτυο CLARIN-EU»

Toma Tasovac, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, DARIAH-EU, «Το Δίκτυο DARIAH-EU»

Δείτε φωτρογραφίες από την εκδήλωση

Κατεβάστε το άλμπουμ εδώ.