Η Ακαδημία Αθηνών, που προΐσταται μαζί με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας του Thesaurus Maintenance Working Group στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής DARIAH-EU, διοργάνωσε την τρίτη υβριδική συνάντηση εργασίας της επιτροπής επιστημονικής επιμέλειας του μεταθησαυρού Backbone Thesaurus (BBT).

Ο  μεταθησαυρός παρέχει  ένα  σχήμα υπερκείμενων θεμάτων (facets) και ιεραρχιών, υπό το οποίο μπορούν να υπαχθούν δομημένα λεξιλόγια και θησαυροί που έχουν αναπτυχθεί  σε  διαφορετικά  γνωστικά  πεδία  των  ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Τα θέματα, οι όροι κορυφής και οι ορισμοί τους είναι διαθέσιμα σε 5 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, πορτογαλικά).

Στόχος της συνάντησης υπήρξε η αξιολόγηση της έως τώρα εργασίας επιμέλειας, η επεξεργασία εισηγήσεων για την αναδιάταξη θεμάτων και ιεραρχιών στον BBT, καθώς και η αναθεώρηση υπαρχόντων ορισμών. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αναμόρφωση του θέματος «Δραστηριότητες» και των ιεραρχιών του για τη βέλτιστη υπαγωγή ορολογίας από τα επιστημονικά πεδία της Ιστορίας, των Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών. Επίσης, έγινε προεργασία για τη διαμόρφωση ενός τριετούς προγραμματισμού δραστηριοτήτων της ομάδας εργασίας Thesaurus Maintenance ενόψει της νέας φάσης ανάπτυξης της υποδομής «Απολλωνίς».

Mέλη της επιτροπής επιστημονικής επιμέλειας: Χρυσούλα Μπεκιάρη (ΙΤΕ), Ελένη Κατσιαδάκη (ΑΑ), Ελένη Γουλή (ΑΑ), Ελένη Τσουλουχά (ΙΤΕ), Bruno Almeida (ROSSIO, NOVA FCSH, Ines Balzer (DAINST), Πατρίτσια Καλαφατά (ΑΑ), Αθηνά Κριτσωτάκη (ΙΤΕ), Blandine Nouvel (Centre Camille Jullian – MMSH/FRANTIQ, Veronique Humbert (FRANTIQ/CNRS), Γιώργος Τζεδόπουλος (ΑΑ), Λήδα Χαραμή (ΙΤΕ),  Γεράσιμος Χρυσοβιτσάνος (ΑΑ).