Μάθημα Ι: Συλλογές δεδομένων και αποθετήρια

Τρίτη 30 Μαρτίου 2021, 5.00-8.00 μ.μ.

Τι είναι ψηφιακές συλλογές, μεταδεδομένα και αποθετήρια και γιατί τα χρειαζόμαστε; Πώς σχετίζονται με την Ανοικτή Επιστήμη; Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μία πρωτογενή ή δευτερογενή συλλογή; Συνάθροιση των μεταδεδομένων και ευρετηρίαση των τιμών για τη δημιουργία απλών και σύνθετων ερωτημάτων.