ΔΥΑΣ — Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φιλτράρισμα
13/03/2024

Ομάδες εστίασης: Φιλόλογοι/Γλωσσολόγοι, Κοινωνικοί και Πολιτικοί Επιστήμονες

(ΙΕΛ-ΕΚ ΑΘΗΝΑ), Πουλή, Κ. (Pouli, K.)

Αποτελέσματα του έργου «Ψηφιακό Τοπίο». Εμβαθύνοντας στις μεθόδους εργασίας: ευρήματα από τις ομάδες εστίασης.

13/03/2024

Ομάδες Εστίασης: Επιστήμονες της Πληροφορίας / Επιστήμονες που διαχειρίζονται Γεωχωρικά Δεδομένα

(ΙΠΣΥ-ΕΚ ΑΘΗΝΑ), Μπενάρδου, Α. (Benardou, A.)

Αποτελέσματα του έργου «Ψηφιακό Τοπίο». Εμβαθύνοντας στις μεθόδους εργασίας: ευρήματα από τις ομάδες εστίασης.

13/03/2024

Οι συναντήσεις των ομάδων εστίασης της Ακαδημίας Αθηνών: Ιστορία, Αρχαιολογία, Λαογραφία, Κοινωνική Ανθρωπολογία

(ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ), Τζεδόπουλος, Γ. (Tzedopoulos, G.)

Αποτελέσματα του έργου «Ψηφιακό Τοπίο». Εμβαθύνοντας στις μεθόδους εργασίας: ευρήματα από τις ομάδες εστίασης.

13/03/2024

Ανάλυση τάσεων στη χρήση ψηφιακών μεθόδων στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες

(ΙΠΣΥ-ΕΚ ΑΘΗΝΑ), Ηλβανίδου, Μ. (Ilvanidou, M.)

Δράσεις σε εξέλιξη

Εδώ συγκεντρώνονται ειδήσεις για την εξέλιξη δράσεων που αναπτύσσει το δίκτυο, και που θα ολοκληρωθούν μελλοντικά.

DHt(r)ip

Εγγραφείτε στο DHt(r)ip. Την πρώτη Παρασκευή του μήνα, θα λαμβάνετε στο email σας ένα τεύχος αφιερωμένο σε ένα θέμα που ενδιαφέρει την κοινότητα των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών.

Νήμα

Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές. Βρείτε τα DHt(r)ip που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στο Νήμα.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοχώρου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0), εκτός αν ρητά δηλώνεται διαφορετικά. 458 δημοσιευμένα άρθρα.