Η ανακοίνωση παρουσιάζει τη μεθοδολογία ανάπτυξης των σεναρίων χρήσης και των εργαλείων έρευνας της θεματικής δράσης για τη Δεκαετία του 1940. Ειδικότερα, επικεντρώνεται σε τρία πρότυπα σενάρια χρήσης της υποδομής από έναν μεμονωμένο ερευνητή, από μια ομάδα ερευνητών και από έναν εκπαιδευτικό, με στόχο τη δόμηση της πληροφορίας και των εργαλείων έρευνας του διασυνδεδεμένου υλικού με τρόπο ώστε να μπορεί η υποδομή να ανταποκρίνεται στις αναζητήσεις αυτών των κατηγοριών χρηστών.