Εισαγωγή στο TEI, η βασική δομή ενός ΤΕΙ τεκμηρίου.