Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της συμμετοχής της ΑΣΚΤ στο πρόγραμμα Απολλωνίς, η παρούσα ανακοίνωση ενδιαφέρεται να συνοψίσει εν είδει απολογισμού κάποια πρώτα συμπεράσματα που προέκυψαν μέσα από την εμπειρία της πρακτικής εμπλοκής στις διαδικασίες υλοποίησης του έργου.

Με αφορμή τις περιπτώσεις δύο ψηφιακών εργαλείων –των Μητρώων Πόρων Ανθρωπιστικών Σπουδών και του Θησαυρού Ανθρωπιστικών Επιστημών ΔΥΑΣ– τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Εθνικής υποδομής Απολλωνίς με την συμμετοχή και της ΑΣΚΤ σε μία πολυμελή ομάδα ερευνητικών εταίρων, η παρούσα ανακοίνωση θα σταθεί κυρίως σε δύο αλληλένδετα ζητήματα: α) Αυτό της επιβεβλημένης συνεργασίας μεταξύ ερευνητών πολύ διαφορετικής επιστημονικής προέλευσης στην ίδια την πράξη της ανάπτυξης τέτοιου είδους ψηφιακών εργαλείων και β) αυτό της διεπιστημονικότητας η οποία πλέον επιβάλλεται ως αναγκαίος όρος της έρευνας στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες.