Η Υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ δημιουργήθηκε από τη σύμπραξη του Εθνικού Δικτύου Γλωσσικής Τεχνολογίας CLARIN:EL και του Εθνικού Δικτύου Ψηφιακών Υποδομών για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες  DARIAH-GR / ΔΥΑΣ, τα οποία είναι συνιστώσες των αντίστοιχων ευρωπαϊκών υποδομών CLARIN και DARIAH, και υποστηρίζει και προωθεί τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες, και τη γλωσσική τεχνολογία και καινοτομία στην Ελλάδα. Στην παρούσα φάση, η Υποδομή περιλαμβάνει δράσεις περαιτέρω ανάπτυξης και εμπέδωσης των υπηρεσιών των δύο δικτύων, μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο διαλειτουργικότητας ενώ συνεχίζει τη συμμετοχή της Ελλάδας στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές υποδομές. Η ανακοίνωση θα επικεντρωθεί σε μία πρώτη παρουσίαση των στόχων και των σκοπών της Απολλωνίδας σε ό,τι αφορά υπηρεσίες.