27/07/2018

Αξιότιμη κυρία, αξιότιμε κύριε

Με την παρούσα επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις που αφορούν τις δράσεις της ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες. Υπό τη νέα της μορφή η υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία, αποτελεί συνένωση δύο συνιστωσών ερευνητικών υποδομών, του CLARIN:EL και του DARIAH-GR/ΔΥΑΣ οι οποίες συνεργάζονται για την προώθηση των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών και της γλωσσικής τεχνολογίας.

Ειδικότερα, το DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, απαρτίζεται από την Ακαδημία Αθηνών (συντονιστής), το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ, την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), και υλοποιεί τις δράσεις του DARIAH-GR/ΔΥΑΣ σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Υποδομή για τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες DARIAH-EU, της οποίας η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος. Οι σκοποί και οι δράσεις του DARIAH-GR/ΔΥΑΣ παρουσιάζονται στο δικτυακό τόπο του Δικτύου www.dyas-net.gr

Στο πλαίσιο του προηγούμενου έργου «DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ», το Δίκτυο ΔΥΑΣ  συγκρότησε Μητρώα Πόρων Ανθρωπιστικών Σπουδών τα οποία βρίσκονται ήδη στη διάθεση των χρηστών της υποδομής.

Πρόκειται για δράση που αναδεικνύει την σημαντικότατη πολιτιστική κληρονομιά των φορέων της χώρας  και το διασυνδέει με αντίστοιχες δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα οφέλη για το φορέα σας, από τη στιγμή που συγκαταλέγεται στους παρόχους ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος, οι οποίοι αναδεικνύονται μέσα από τα μητρώα της υποδομής είναι τα ακόλουθα:

  • Πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εθνικής Υποδομής και μέσω αυτής στις υπηρεσίες της ευρωπαϊκής υποδομής DARIAH-EU
  • Αύξηση της ορατότητας των συλλογών
  • Συμμετοχή σε ένα δυναμικό ενιαίο πληροφοριακό χώρο για τις ανθρωπιστικές επιστήμες μέσω της διαλειτουργικότητας συστημάτων και δεδομένων
  • Απόκτηση και  ανταλλαγή τεχνογνωσίας υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο μιας κοινότητας ανάπτυξης ψηφιακών ερευνητικών πρακτικών.

Επίσης:

  • Οι ερευνητές θα αξιοποιήσουν την προσφερόμενη τεχνογνωσία και τους διαθέσιμους ψηφιακούς πόρους για την αναβάθμιση της ποιότητας της έρευνάς τους.
  • Οι εκπαιδευτικοί θα αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του DARIAH και του ΔΥΑΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  • Οι διαχειριστές πολιτιστικών συλλογών (αρχειονόμοι, βιβλιοθηκονόμοι, επιμελητές μουσείων κ.α.) θα αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία που προσφέρει το Δίκτυο για την καλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών πόρων των ανθρωπιστικών επιστημών και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο του νέου έργου, το ΔΥΑΣ απευθύνεται προς εσάς προκειμένου να ζητήσει τη συνδρομή και συμμετοχή σας στην ενημέρωση των μητρώων αυτών. Τόσο η ανάδειξη της δράσης των φορέων, όσο και η επιτυχία της υποδομής εξαρτώνται από την πληρότητα και αξιοπιστία της πληροφορίας που παρέχεται στον χρήστη. Γι’ αυτό είναι κρίσιμης σημασίας η θετική ανταπόκριση του φορέα σας στην προσπάθειά μας. Στο αμέσως προσεχές διάστημα συνεργάτες της υποδομής θα ζητήσουν από τους υπευθύνους των συλλογών του φορέα σας, είτε μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων είτε με επισκέψεις στα γραφεία σας, την παροχή πληροφοριακών στοιχείων για τις συλλογές του φορέα σας.

Σε περίπτωση που ο φορέας σας και οι συλλογές του έχουν ήδη ενταχθεί στο μητρώο μας, σας ευχαριστούμε θερμά και σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του μητρώου, προκειμένου να αναζητήσετε τις συλλογές σας και να βεβαιωθείτε ότι τα παρουσιαζόμενα στοιχεία τους συμπίπτουν με αυτά που μας είχατε παράσχει και να μας ενημερώσετε για τις αλλαγές που τυχόν επιθυμείτε να επιφέρετε, στη διεύθυνση dyas@academyofathens.gr.

Προσδοκούμε στη συνεργασία σας προς όφελος των φορέων και της κοινότητας των χρηστών της υποδομής.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,

Η υπεύθυνη του φορέα συντονιστή του δικτύου

Μαρία Σπηλιωτοπούλου

Διευθύντρια Ερευνών
Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών
Αναγνωστοπούλου 14, 10673 Αθήνα
Τ. 2103664 618
F. 2103664 661
Email: mspil@academyofathens.gr