Περιηγηθείτε στα Μητρώα Πόρων Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες τόσο για φορείς (οργανισμούς ή ιδιώτες) της Ελλάδας, όσο και για τις συλλογές πολιτιστικού ενδιαφέροντος, φυσικές και ψηφιακές, που κατέχουν ή διαχειρίζονται. Σκοπός της δημιουργίας των μητρώων είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της έρευνας και η χρήση για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι διαχειριστές πολιτιστικών συλλογών (αρχειονόμοι, βιβιοθηκονόμοι, επιμελητές μουσείων) αξιοποιούν τη συλλογική τεχνογνωσία για την ευρύτερη δυνατή κοινωνική αξιοποίηση των ψηφιακών πόρων των ανθρωπιστικών επιστημών και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για διορθώσεις, επικαιροποιήσεις στοιχείων ή και για εισαγωγή νέων οργανισμών και συλλογών παρακαλούμε να συμπληρώσετε τις αντίστοιχες φόρμες και να τις στείλετε στο dyas@academyofathens.gr.