Το μητρώο Digital Humanities Course Registry αποτελεί κοινή προσπάθεια δύο ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών: Clarin-Eric “Common Language Resources and Technology Infrastructure” και Dariah-EU “Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities”.