Στις 8 Σεπτεμβρίου 2010 το Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΔΥΑΣ πραγματοποίησε ημερίδα για την παρουσίαση του προγράμματος «Δημιουργία Δικτύου Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες».

Η ημερίδα έγινε στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών. Αντικείμενό της ήταν να αναλυθούν οι στόχοι του έργου και η ως τώρα δραστηριότητα του Δικτύου, να παρουσιαστεί στο κοινό το ευρωπαϊκό έργο DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), με το οποίο σχετίζεται το ΔΥΑΣ και τέλος να γίνει λόγος για ένα άλλο συναφές ευρωπαϊκό πρόγραμμα το CLARIN το οποίο αφορά υποδομές γλωσσικής τεχνολογίας.

Μετά από προσφώνηση του Αντιπροέδρου της Ακαδημίας Αθηνών Καθηγητή κυρίου Απόστολου Γεωργιάδη, εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, η κυρία Σίσσυ Κολυβά παρουσίασε την πολιτική της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας για τις ερευνητικές υποδομές, η συντονίστρια του προγράμματος κυρία Ελένη Κατσιαδάκη παρουσίασε τους στόχους και τη δραστηριότητα του ΔΥΑΣ, ο Καθηγητής κύριος Πάνος Κωνσταντόπουλος αναφέρθηκε στις Απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών ερευνητικών υποδομών για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικότερα στην ευρωπαϊκή υποδομή DARIAH. Τέλος η κυρία Μαρία Γαβριηλίδου, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου μίλησε για την ερευνητική υποδομή CLARIN με αναφορά στη γλωσσική τεχνολογία στην υπηρεσία των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Η συζήτηση που ακολούθησε έδωσε την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το ρόλο των ερευνητικών υποδομών, τους στόχους του ΔΥΑΣ και την ανάγκη στήριξης της προσπάθειας δημιουργίας εθνικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Οι παρουσιάσεις των εισηγητών είναι ανηρτημένες στον ιστότοπο του δικτύου.

Στη συνέχεια έγινε συνάντηση εργασίας με θέμα Η ψηφιακή έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες: εμπειρίες και προοπτικές, την οποία συντόνισε ο Κωστής Δάλλας. Στο πλαίσιο αυτό η Κατερίνα Γαρδίκα αναφέρθηκε στις προτεραιότητες και τις κατευθύνσεις των υποδομών για την έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες, η Μεταξία Τσιποπούλου αναφέρθηκε ειδικότερα στην αρχαιολογική έρευνα και πρακτική στην Ελλάδα, η Μαριέττα Μινώτου μίλησε για τη θέση της ψηφιακής συλλογής των Γενικών Αρχείων του Κράτους στην έρευνα, η Αθηνά Μπάζου παρουσίασε τα ψηφιακά μέσα που υπηρετούν την κλασική φιλολογία, Μαρία Καλογεράκη παρουσίασε την ψηφιακή εφαρμογή που υποστηρίζει την έρευνά της για το μεταπολεμικό Ηράκλειο Κρήτης και ο Πρόδρομος Τσιαβός αναφέρθηκε στις νομικές και οργανωτικές μορφές δικτύων ερευνητικών κέντρων με ειδική αναφορά στη διασφάλιση ροών αξίας, δικαιωμάτων και δεδομένων.

Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με το ακροατήριο σχετικά με τη χρησιμότητα, τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες του Δικτύου.

Διαβάστε από την βιβλιοθήκη:

Κολυβά Σ., «Συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στις Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Υποδομές (ESFRI)»

Κατσιαδάκη Ε., «ΔΥΑΣ Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες»

Κωνσταντόπουλος Π., «Απαιτήσεις και χαρακτηριστικά ψηφιακών ερευνητικών υποδομών για τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Η ευρωπαϊκή υποδομή DARIAH»

Γαβριηλίδου Μ., «Η ερευνητική υποδομή CLARIN: Γλωσσική Τεχνολογία στην υπηρεσία των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών»

Γαρδίκα Κ., «ΔΥΑΣ: Προτεραιότητες και κατευθύνσεις για την έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες»

Τσιποπούλου Μ., «Allegro ma non troppo. Αρχαιολογική έρευνα και πρακτική στην Ελλάδα. Δεδομένα και προοπτικές»

Μινώτου Μ., «Ψηφιακή συλλογή Γ.Α.Κ. : ένα πολύτιμο εργαλείο στην έρευνα»

Μπάζου Α., «Κλασική φιλολογία και ψηφιακά μέσα»

Καλογεράκη Μ., «Το μεταπολεμικό Ηράκλειο Κρήτης: ψηφιακή εφαρμογή»

Τσιαβός Π., «Νομικές και Οργανωτικές Μορφές Δικτύων Ερευνητικών Κέντρων: Διασφάλιση Ροών Αξίας, Δικαιωμάτων και Δεδομένων»

Φωτογραφίες της εκδήλωσης: