Σχετικά:

Η Ομάδα DARIAH της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου DARIAH-ATTIKH Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ, οργανώνει εργαστήριο εξοικείωσης στα πρότυπα RDF και OWL, σε τεχνολογίες περιγραφής microdata, σε διασυνδεδεμένα δεδομένα, οντολογίες και μεθοδολογίες ανάπτυξης ορολογικής γνώσης, διάρκειας 12 ωρών. Επιπλέον, θα γίνει εργαστηριακή εξάσκηση στη διασύνδεση και δημοσίευση δεδομένων σε υπηρεσίες ενοποιημένης προβολής, όπως η Europeana. Εισηγητές του εργαστηρίου θα είναι οι κ. Γιώργος Στάμου, Δέσποινα Τριβέλα, Νίκος Σίμου και Αλέξανδρος Χορταράς από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Πότε:

8-10 Ιουλίου 2015

Ώρες: 10:00 – 14:00

Που:

Το εργαστήριο θα φιλοξενηθεί από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στην Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης, στο κτήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου).

Πρόσβαση στη βιβλιοθήκη.

Κατεβάστε τον χάρτης Πολυτεχνειούπολης.

Για ποιόν:

Το πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν έως 30 ερευνητές σε επιμέρους πεδία των Ανθρωπιστικών Επιστημών, οι οποίοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας ειδική φόρμα εγγραφής κατόπιν πρόσκλησης.

Εγγραφή:

Οι εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί.

Ομιλητές:

Γιώργος Στάμου, Νίκος Σίμου, Δέσποινα Τριβέλα, Αλέξανδρος Χορταράς

Πρόγραμμα:

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015: Σημασιολογική Αναπαράσταση Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό

10.00 – 11.45 | Γ. Στάμου 

Τυπική σημασιολογία και Παγκόσμιος Ιστός. Το πρότυπο περιγραφής RDF

11.45 – 12.15 | Διάλειμμα 

12.15 – 14.00 | Δ. Τριβέλα, Α. Χορταράς  

Διασυνδεδεμένα Δεδομένα. Σχήματα δομημένων περιγραφών, Λεξιλόγια

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015: Ορολογική Γνώση στον Παγκόσμιο Ιστό

10.00 – 11.45 | Γ. Στάμου, Α. Χορταράς 

Τυπική αναπαράσταση οντολογικής γνώσης. Η γλώσσα OWL

11.45 – 12.15 | Διάλειμμα 

12.15 – 14.00 | Ν. Σίμου, Δ. Τριβέλα

Πρακτική εξάσκηση. Εργαλεία διαχείρισης σημασιολογικών δεδομένων και οντολογιών – Protege, Triplestores

Παρασκεύη 10 Ιουλίου 2015: Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα

10.00 – 11.45 | Ν. Σίμου

Ενοποιημένη περιγραφή δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό. Πρότυπα μεταδεδομένων

11.45 – 12.15 | Διάλειμμα 

12.15 – 14.00 | Ν. Σίμου, Δ. Τριβέλα

Πρακτική εξάσκηση. Εργαλεία απεικόνισης και συσσωμάτωσης μεταδεδομένων – MINT

Υλικοτεχνική υποδομή:

Απαιτούνται φορητοί υπολογιστές.

Διαβάστε από την βιβλιοθήκη:

Τριβέλα Δ., Χορταράς Α., «Διασυνδεδεμένα Δεδομένα. Σχήματα δομημένων περιγραφών, Λεξιλόγια»

Στάμου Γ., Χορταράς Α., «Τυπική αναπαράσταση οντολογικής γνώσης. Η γλώσσα OWL»

Σίμου Ν., «Ενοποιημένη περιγραφή δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό. Πρότυπα μεταδεδομένων»

Σίμου Ν., Τριβέλα Δ., «Πρακτική εξάσκηση. Εργαλεία απεικόνισης και συσσωμάτωσης μεταδεδομένων – MINT»