Σχετικά:

Η συνάντηση αυτή οργανώνεται στα πλαίσια της Ενότητας Εργασιών 4 «Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων» η οποία στοχεύει στην ενημέρωση νέων επιστημόνων των ανθρωπιστικών σπουδών στις υπηρεσίες της υποδομής και στην κατάρτιση αυτών σε θέματα αιχμής που χειρίζεται η υποδομή, όπως διεθνή πρότυπα για σχήματα δεδομένων, μεταδεδομένων, οντολογιών, θησαυρών όρων  κ.ά.

Η γλώσσα της συνάντησης θα είναι η  αγγλική.

Πότε:

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Ώρες: 10:30-17:00

Πού:

Αίθουσα Παγιατάκης, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-FORTH-GR), Λεωφ. Πλαστήρα 100, Ηράκλειο 700 13

Ομιλητές:

Κύριος ομιλητής  Martin Doerr

Wolfgang Schmidle, Μαρία Βενιέρη, Ελένη Γουλή, Αθανάσιος Καρασίμος, Μανόλης Κουκουράκης,  Σέβη Μπουλαλά,  Χριστίνα Σίνου, Ηράκλειτος Σουγιουλτζόγλου, Ρένια Τσιριμονάκη, Χρήστος Τερζής, Γιώργος Τζεδόπουλος, Αναστασία Φαλιέρου, Χρήστος Χατζημιχαήλ, Γεράσιμος Χρυσοβιτσάνος

Το πρόγραμμα:

10:30 – 10:45 | Έναρξη συνάντησης, χαιρετισμοί

10:45 – 11:15 | Μαρία Βενιέρη, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

«Φιλοσοφικές προσεγγίσεις του καθόλου και καθέκαστον»

11:15 – 11:35 | Ε. Γουλή, Α. Καρασίμος, Χ. Σίνου, Η. Σουγιουλτζόγλου, Χ. Τερζής, Γ. Τζεδόπουλος, Α. Φαλιέρου, Χ. Χατζημιχαήλ, Γ. Χρυσοβιτσάνος, Ακαδημία Αθηνών

«Καθολικοί και ενικοί όροι στους θησαυρούς για τις ανθρωπιστικές επιστήμες»

11:35 – 12:00 | Διάλλειμα

12:00 – 12:30 | Martin Doerr, FORTH

«Δυνατότητες εφαρμογής του SKOS: άλλες εναλλακτικές»

12:30 – 13:00 | Wolfgang Schmidle, Deutsches Archaeologisches Institut

«The New Gazetteer and Chronontology of DAI»

13:00 – 14:00 | Μεσημεριανό γεύμα

14:00 – 14:30 | Μανόλης Κουκουράκης, Ρένια Τσιριμονάκη, Σέβη Μπουλαλά, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Βιβλιοθήκη

«Identifying terms in a thesaurus for humanities: personal, cooperative and geographical names: some examples»

14:30 – 15:15 | Martin Doerr, FORTH

«Η έννοια της περιόδου στους θησαυρούς»

15:15 – 15:30 | Διάλειμμα

15:30 – 17:30 | Συζήτηση

Περισσότερες πληροφορίες:

Στην σελίδα της εκδήλωσης

Διαβάστε από την βιβλιοθήκη:

Βενιέρη Μ., «Φιλοσοφικές προσεγγίσεις του καθόλου και καθέκαστον»

Γουλή Ε., Καρασίμος Α., Σίνου Χ., Σουγιουλτζόγλου Η., Τερζής Χ., Τζεδόπουλος Γ., Φαλιέρου Α., Χατζημιχαήλ Χ., Χρυσοβιτσάνος Γ., «Καθολικοί και ενικοί όροι στους θησαυρούς για τις ανθρωπιστικές επιστήμες»

Ντέρ Μ., «Δυνατότητες εφαρμογής του SKOS: άλλες εναλλακτικές»

Schmidle W., «The New Gazetteer and Chronontology of DAI»

Κουκουράκης Μ., Τσιριμονάκη Ρ., Μπουλαλά Σ., «Identifying terms in a thesaurus for humanities: personal, cooperative and geographical names: some examples»

Ντέρ Μ., «Η έννοια της περιόδου στους θησαυρούς» 1ηΠαρουσίαση 2ηΠαρουσίαση

Wolfgang Schmidle, «The New Gazetteer and Chronontology of DAI»