Το DARIAH-EU επιθυμεί την πρόσληψη ενός (1) νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο για να αντικαταστήσει τον Frank Fischer, ο οποίος εξέρχεται από μέλος στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του DARIAH-EU απαρτίζεται από 3 μέλη καθένα από τα οποία εργάζεται με μερική απασχόληση (0,5 FTE). Ο διορισμός του νέου μέλους αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2022, και θα συνεργάζεται στενά με τα δύο άλλα υπάρχοντα μέλη.

Περισσότερες πληροφορίες για την θέση, την διαδικασία πρόσληψης και την υποβολή αιτήσεων θα βρείτε στον σύνδεσμο: https://www.dariah.eu/2021/09/27/job-opportunity-dariahs-board-of-directors-is-looking-for-a-new-member-05-fte/

Προθεσμία υποβολής : Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021.