Στο πλαίσιο της συνεργασίας ανάμεσα στο Heurist User GroupGR και το ΔΥΑΣ, η Ακαδημία Αθηνών διοργάνωσε στο κτίριο της οδού Αναγνωστοπούλου ένα clinic- πρακτική άσκηση για χρήστες του Heurist.

Το clinic απευθυνόταν σε ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το Heurist για να δημιουργήσουν βάσεις δεδομένων για την έρευνά τους και έχουν μικρότερη ή μεγαλύτερη εξοικείωση με την πλατφόρμα. Οι ένδεκα ερευνητές που έλαβαν μέρος ήσαν υποψήφιοι διδάκτορες, νέοι και ωριμότεροι ερευνητές με ερευνητικά αντικείμενα από ποικίλα επιστημονικά πεδία – αρχαιολογία, επιγραφική, νομισματολογία, οθωμανική και νεότερη ιστορία. Είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τα προβλήματά τους ένας προς ένα με τον Ian Johnson, να αναζητήσουν λύσεις στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν είτε στη σχεδίαση των βάσεων είτε στην εισαγωγή των δεδομένων.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο νήμα