Στο πλαίσιο του έργου Ψηφιακό Τοπίο και της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας (ΙΠΣΙ/ΕΚ Αθηνά) διοργανώνει σειρά διαδικτυακών μαθημάτων (webinars) με θέμα “Από την ψηφιακή επιμέλεια στην ψηφιακή αφήγηση”.

Η σειρά διαδικτυακών μαθημάτων απευθύνεται σε ερευνητές και φοιτητές των ανθρωπιστικών επιστημών και σε επαγγελματίες αρχείων, μουσείων, βιβλιοθηκών, που ενδιαφέρονται για ζητήματα τεκμηρίωσης συλλογών, επεξεργασίας, εμπλουτισμού και ψηφιακής επιμέλειας ερευνητικών δεδομένων, και οπτικοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς με τεχνικές ψηφιακής αφήγησης.

Τα διαδικτυακά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στις 10, 17 και 24 Ιανουαρίου 2024, από τις 5 έως τις 8 μ.μ. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι ελεύθερη κατόπιν δήλωσης συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν είτε ολόκληρη τη σειρά είτε μεμονωμένα μαθήματα. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2024.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.