Στις 30 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η συνάντηση εργασίας για τη θεματική δράση της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ για τη Δεκαετία του 1940. Στη συνάντηση συμμετείχαν με εισηγήσεις μέλη της ομάδας DARIAH-GR/ΔΥΑΣ της Ακαδημίας Αθηνών, της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας του ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Οι εισηγητές παρουσίασαν στους φορείς, οι οποίοι παραχώρησαν μεταδεδομένα των συλλογών και τεκμηρίων τους για την ανάπτυξη της δράσης, τις εργασίες που έλαβαν χώρα και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην υλοποίηση της θεματικής πλατφόρμας.

Στη συνέχεια, μέλη της διοίκησης και επιμέλειας του Ιστορικού Αρχείου της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πινακοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών πραγματοποίησαν εισηγήσεις για τη φυσιογνωμία και την ψηφιακή στρατηγική των φορέων. Παράλληλα, έγιναν παρεμβάσεις από εκπροσώπους της Βιβλιοθήκης της Βουλής και του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδας.

Οι εισηγήσεις, και κυρίως η ζωντανή συζήτηση που ακολούθησε, επιβεβαίωσαν τη δυναμική της θεματικής δράσης και τις προοπτικές της δυναμικής της επέκτασης.

Διαβάστε από την βιβλιοθήκη:

Δημακοπούλου Χ., «Η Πινακοθήκη της ΑΣΚΤ στο ψηφιακό περιβάλλον μιας ερευνητικής μικρο-υποδομής»

Ηλβανίδου, M., «Προς μια μικρο-υποδομή για τη Δεκαετία 1940»

Ντρίτσου, Β., «Βάση Επαυξημένης Γνώσης Δεκαετίας 1940»

Τζεδόπουλος, Γ., Μεργούπη-Σαβαΐδου Ε., «Σενάρια χρήσης και εργαλεία ιστορικής έρευνας για τη δεκαετία του 1940»