Η ανακοίνωση ασχολείται με τους μετασχηματισμούς της επικοινωνίας, της πληροφορίας και της προσβασιμότητας στη γνώση κατά την ψηφιακή εποχή, και εξετάζει τις επιπτώσεις τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην ανακοίνωση αναπτύσσεται μια επιχειρηματολογία υπέρ της αξιοποίησης του Παγκόσμιου Ιστού στη διδασκαλία της ιστορίας και παρουσιάζεται ένα πρότυπο σενάριο που δίνει έμφαση στην κατάκτηση κριτικών δεξιοτήτων αναζήτησης και αξιολόγησης της πληροφορίας από τη μεριά των μαθητών.