Η ανακοίνωση διερευνά τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο για τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για το μάθημα της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιλέγει μια προσέγγιση που εστιάζεται όχι μόνο στην πληροφορία που είναι δυνατόν να αντληθεί για το συγκεκριμένο θέμα από τον παγκόσμιο ιστό, αλλά και στη διαδικασία διαμόρφωσης μιας ερευνητικής κριτικής μεθόδου. Η ανακοίνωση εξετάζει τα παραπάνω μέσω ενός συγκεκριμένου παραδείγματος, δηλαδή την εμπειρία της πείνας στην κατεχόμενη Ελλάδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στο τέλος της ανακοίνωσης παρουσιάζεται η θεματική δράση του «Απολλωνίς» για τη Δεκαετία του 1940 και η σημασία της για τη διδασκαλία της ιστορίας στην εκπαίδευση.