Η ανακοίνωση έχει ως κύριο στόχο να παρουσιάσει τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα και το διαδίκτυο στον σύγχρονο εκπαιδευτικό για τη διδασκαλία της ιστορίας της οθωμανικής κυριαρχίας και της Ελληνικής Επανάστασης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο πρώτο μέρος, γίνεται αναφορά στο προσβάσιμο αναλογικό και ψηφιακό υλικό που κατέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς στη χώρα μας σχετικά με το 1821. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται  σκέψεις, μεθοδολογικοί προβληματισμοί καθώς και πιθανά εκπαιδευτικά σενάρια σχετικά με τη διδασκαλία της Ελληνικής Επανάστασης (π.χ Η ζωή και η Δράση της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας) στα σχολεία μέσω της  χρήσης ψηφιακών πηγών. Τέλος, προτείνονται πιθανές εργασίες και δραστηριότητες που μπορούν να ανατεθούν στους μαθητές με απώτερο στόχο τη βιωματική μάθηση και την κριτική ανάγνωση των ψηφιακών πηγών.