Εκπαιδευτικά σενάρια στον καιρό των DH

Παρουσιάζονται τρία εκπαιδευτικά σεναρίων με θέμα την «Ιστορία της γραφής» για όλες τις βαθμίδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γ΄ Δημοτικού, Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου) τα οποία αξιοποιούν ψηφιακούς πόρους και εφαρμογές. Με αφόρμηση τα σχολικά βιβλία προτείνεται η ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων τα οποία κάνουν χρήση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και πόρων. Παράλληλα αναδεικνύονται προβληματισμοί και προκλήσεις που ενυπάρχουν στην ένταξη ψηφιακών εργαλείων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα ζητήματα αυτά αφορούν τόσο στην πρόσληψη των γνώσεων από τους μαθητές όσο και στην εξοικείωση των δασκάλων και καθηγητών με αυτές τις μεθόδους.