Το σύστημα διαχείρισης θησαυρών THEMAS (Thesaurus Management System) είναι ένα διαδυκτιακό σύστημα ανοικτού κώδικα για την δημιουργία, συντήρηση και διαχείριση πολυθεματικών, πολύγλωσσων θησαυρών. Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο πλαίσιο του έργου DARIAH ΚΡΗΤΗ: Ανάπτυξη της Εθνικής Ψηφιακής Υποδομής για την Έρευνα στις Τέχνες και στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΔΥΑΣ.

Πρόκειται για ένα ιδανικό εργαλείο ανάλυσης της λογικής δομής των θησαυρών, ελέγχου και διασφάλισης της συνέπειας τους, και μία από τις καλύτερες επιλογές για την συνεπή διαχείριση σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον ενός συνόλου διασυνδεδεμένων ορολογιών για ταξινόμηση και πρόσβαση δεδομένων.

Το λογισμικό προσφέρεται ως λύση ανοικτού κώδικα.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αποτελούν:

 •  υποστήριξη ροής εργασίας και πολλαπλών ομάδων χρηστών
 • ευέλικτοι μηχανισμοί επεξεργασίας και αναζήτησης
 • τήρηση κανόνων συνέπειας (ISO 2788)
 • πολλαπλές μέθοδοι παρουσίασης και πλοήγησης
 • αποθήκευση παρουσιάσεων
 • προβολή στατιστικών στοιχείων
 • εισαγωγή – εξαγωγή δεδομένων από/σε XML
 • δημιουργία, αντιγραφή, συγχώνευση και διαγραφή θησαυρών
 • δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας
 • δυνατότητα ενσωμάτωσης σε συστήματα ανάκτησης πληροφοριών
 • μηχανισμοί κλειδώματος για την προστασία του συστήματος
 • εξαγωγή δεδομένων σε skos

Δοκιμάστε το THEMAS

Για την άμεση δοκιμή μιας εγκατάστασης του THEMAS με αγγλική γλώσσα διεπαφής και δεδομένα που προέρχονται από ένα τμήμα του θησαυρού Art & Architecture Thesaurus, εισέλθετε στο δοκιμαστικό μας σύστημα Themas demo εισάγοντας όνομα χρήστη demo και κωδικό demo. Οι οδηγίες χρήσης του συστήματος μπορούν να αναζητηθούν στο αριστερό μενού του παραπάνω συστήματος. Τυχόν δεδομένα που θα εισάγεται θα διαγραφούν μετά το πέρασμα μερικών ημερών.

Περισσότερα για το THEMAS : FORTH ISL – Σύστημα διαχείρισης θησαυρών.