ΔΥΑΣ — Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φιλτράρισμα
10/12/2020

Θεματική δράση για τη Δεκαετία 1940

Η θεματική δράση για τη Δεκαετία του 1940 αποτελεί πρότυπη εφαρμογή με αντικείμενο την επεξεργασία, επιμέλεια και ευρετηρίαση των μεταδεδομένων ψηφιοποιημένων και ψηφιακών συλλογών και τεκμηρίων για τη δεκαετία του 1940 στην Ελλάδα, καθώς και την υπαγωγή τους σε κοινή πλατφόρμα αναζήτησης.

Περισσότερα
30/10/2015

Σύστημα Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης Μουσειακών Αντικειμένων

SYNTHESIS museum

Δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΚΠΠ-ΙΤΕ).

Η δημιουργία του συστήματος αυτού βασίστηκε σε προϋπάρχουσα υποδομή, η οποία στα πλαίσια του έργου DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ  μετατράπηκε σε λογισμικό ανοικτού κώδικα, τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε ώστε να καλύψει τις ανάγκες τεκμηρίωσης […]

Περισσότερα
21/10/2015

Σύστημα Διαχείρισης Θησαυρών TheMaS

Δείτε το βίντεο επίδειξης του περιβάλλοντος και των δυνατοτήτων του THEMAS: Themas video.

Το σύστημα διαχείρισης θησαυρών THEMAS (Thesaurus Management System) είναι ένα διαδυκτιακό σύστημα ανοικτού κώδικα για την δημιουργία, συντήρηση και διαχείριση πολυθεματικών, πολύγλωσσων θησαυρών.

Περισσότερα
01/01/2015

NeDiMAH Methods Ontology – NeMO

Δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από τη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του ΙΠΣΥ, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά.

http://nedimah.dcu.gr/

Η Οντολογία Μεθόδων NeDiMAH (NeDiMAH Methods Ontology – NeMO) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο οντολογικό μοντέλο της ερευνητικής πρακτικής στις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες που ανέπτυξε η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας μέσα στο πλαίσιο του Ερευνητικού Δικτύου NeDiMAH. Το NeMO είναι μια […]

Περισσότερα

Δράσεις σε εξέλιξη

Εδώ συγκεντρώνονται ειδήσεις για την εξέλιξη δράσεων που αναπτύσσει το δίκτυο, και που θα ολοκληρωθούν μελλοντικά.

DHt(r)ip

Εγγραφείτε στο DHt(r)ip. Την πρώτη Παρασκευή του μήνα, θα λαμβάνετε στο email σας ένα τεύχος αφιερωμένο σε ένα θέμα που ενδιαφέρει την κοινότητα των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών.

Νήμα

Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές. Βρείτε τα DHt(r)ip που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στο Νήμα.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοχώρου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0), εκτός αν ρητά δηλώνεται διαφορετικά. 442 δημοσιευμένα άρθρα.