Το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του ΙΤΕ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην ημερίδα με θέμα Υπηρεσίες Πρόσβασης και Αναζήτησης – Access and Search Services.

Η ημερίδα αποτελεί την τέταρτη εκδήλωση της σειράς των σεμιναρίων Απολλωνίς – Συναντήσεις διεπιστημονικής συνεργασίας που διοργανώνονται στο πλαίσιο του έργου Απολλωνίς: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία.

Σχετικά:

Η υποστήριξη των χρηστών (επιστημόνων ή όχι) στη διαδικασία εύρεσης των κατάλληλων πληροφοριών από τις τεράστιες και αυξανόμενες ποσότητες του διαθέσιμου ψηφιακού υλικού (δομημένου ή αδόμητου) αποτελεί ανοιχτή πρόκληση. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται τεχνικές από την περιοχή της Ανάκτησης Πληροφοριών (Information Retrieval), της Σημασιολογικής Διαχείρισης Δεδομένων (Semantic Data Management), της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing), της Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) και άλλες.

Σε αυτήν την ημερίδα θα συζητήσουμε το ζήτημα της πρόσβασης και αναζήτησης. Θα γίνει μια εισαγωγή στα υποδείγματα πρόσβασης στην πληροφορία, θα δούμε αρχές και παραδείγματα της εξερευνητικής αναζήτησης (exploratory search), όπως μεθόδους για Πολυδιάστατη Αναζήτηση (Faceted Search), Συμπλήρωση Ερωτημάτων (Query Completion), Εξόρυξη Οντοτήτων (Entity Mining), υποστήριξη Προτιμήσεων (Preferences), Σύνοψη (Summarization) αποτελεσμάτων αναζήτησης, Διαλογικά Συστήματα (Dialogue Systems), Απάντηση Ερωτήσεων σε φυσική γλώσσα (Question Answering), και τέλος θα επικεντρωθούμε σε υπηρεσίες πρόσβασης και αναζήτησης επί σημασιολογικών δεδομένων.

Η ημερίδα θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από τους συμμετέχοντες και μια συζήτηση με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποτελεσματική υποστήριξη χρηστών στην πρόσβαση και αναζήτηση πληροφοριών σχετικών με το πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών.

Πότε:

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, από τις 15:00 έως 18:00.

Πού:

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυκά μέσω zoom. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι ελεύθερη κατόπιν δήλωσης συμμετοχής μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Για ποιούς:

Στην συνάντηση καλούνται να συμμετάσχουν τα μέλη του δικτύου ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, η επιστημονική και φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης και όποιος έχει ενδιαφέρον για την παραπάνω θεματολογία.

Πρόγραμμα:

*Το πρόγραμμα πιθανόν να τροποποιηθεί. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της διοργάνωσης για να κατεβάσετε την ΤΕΛΙΚΗ έκδοσή του.

15:00 | Καλωσόρισμα

Δημήτρης Πλεξουσάκης, Γιάννης Τζίτζικας, ΙΠ- ΙΤΕ και Πανεπιστήμιο Κρήτης

15:10 | Δεδομένα Βιβλιοθηκών: η Ένταξη τους στο Σημασιολογικό Ιστό και η συνύπαρξη τους με τα δεδομένα πολιτιστικής κληρονομιάς

Μιχάλης Σφακάκης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

15:35 | Αξιοποιώντας θησαυρούς και λεξιλόγια για τη βελτίωση της αναζήτησης και της πλοήγησης στον Εθνικό Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr

Χάρης Γεωργιάδης (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)

16:00 | Methodological caveats on online organizational research: opening research venues based on case studies of Action

Eva Fernandez Guzman Grassi (University of Geneva) & Maria Kousis (University of Crete Research Centre)

16:25 | Διάλειμμα

16:45 | Εισαγωγή στα Υποδείγματα Πρόσβασης Πληροφοριών και Εξερευνητική Αναζήτηση

Γιάννης Τζίτζικας, Πανεπιστήμιο Κρήτης και ΙΤΕ

17:10 | Υπηρεσίες Πρόσβασης και Αναζήτησης επί Πολλών Σημασιολογικών Δεδομένων

Μιχάλης Μουνταντωνάκης, Γιάννης Τζίτζικας, ΙΤΕ και Πανεπιστήμιο Κρήτης

18:35 | Εργαλεία Περιήγησης σε RDF Βάσεις Δεδομένων με Βάση την Ομοιότητα

Μάνος Χατζάκης, Γιάννης Τζίτζικας, ΙΤΕ και Πανεπιστήμιο Κρήτης

18:00 | Συζήτηση – συμπεράσματα

Επικοινωνία:

Δημήτρης Αγγελάκης: agelakis@ics.forth.gr

Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής-ΙΤΕ