ΔΥΑΣ — Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φιλτράρισμα
20/01/2023

Επιστημονική συνάντηση με ερευνητές γεωχωρικών δεδομένων

Ομάδες επικέντρωσης των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών
Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023
Διαδικτυακή συνάντηση

Διοργάνωση: Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΙΠΣΥ, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η επιστημονική συνάντηση με τους ερευνητές γεωχωρικών δεδομένων, η οποία διοργανώθηκε από την Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας στο πλαίσιο του έργου Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες για τις πρακτικές ψηφιακής εργασίας στις […]

Περισσότερα
18/11/2022

Επιστημονική συνάντηση με βιβλιοθηκονόμους, αρχειονόμους και επιστήμονες της πληροφορίας

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022
Ομάδες επικέντρωσης των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών
Διαδικτυακή συνάντηση

Διοργάνωση: Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΙΠΣΥ, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

Η ομάδα επικέντρωσης με βιβλιοθηκονόμους, αρχειονόμους και επιστήμονες της πληροφορίας, έχει στόχο να συμπληρώσει, διασταυρώσει και επαληθεύσει ευρήματα της διαδικτυακής έρευνας σχετικά με τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις των συμμετεχόντων ως προς τη χρήση, τη χρηστικότητα, και την αποτελεσματικότητα ψηφιακών […]

Περισσότερα
22/09/2021

Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων στην Ιστορική Έρευνα

Συνάντηση διεπιστημονικής συνεργασίας (απαιτείται εγγραφή)
7 Οκτωβρίου 2021, 3.00 μ.μ.- 6.00 μ.μ.

Διοργάνωση: Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΚΠΠ-ΙΤΕ)

Το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του ΙΤΕ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην ημερίδα με θέμα Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων στην Ιστορική Έρευνα. Η ημερίδα αποτελεί την πέμπτη και τελευταία εκδήλωση της σειράς των σεμιναρίων Απολλωνίς – Συναντήσεις διεπιστημονικής συνεργασίας που […]

Περισσότερα
21/09/2021

Η τέχνη και η ιστορία της σε ψηφιακό περιβάλλον

Διαδικτυακή εκδήλωση
Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021, 4:00 μ.μ. – 6:30 μ.μ.

Διοργάνωση: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Σχετικά: Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ως εταίρος της εθνικής υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ που απαρτίζεται από τα δύο δίκτυα clarin:el και DARIAH-GR/ΔΥΑΣ και υποστηρίζει και προωθεί τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες, και τη γλωσσική τεχνολογία και καινοτομία στην Ελλάδα, σας […]

Περισσότερα
20/09/2021

Υπηρεσίες Πρόσβασης και Αναζήτησης – Access and Search Services

Συνάντηση διεπιστημονικής συνεργασίας (απαιτείται εγγραφή)
30 Σεπτεμβρίου 2021, 3.00 μ.μ.- 6.00 μ.μ.

Διοργάνωση: Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΚΠΠ-ΙΤΕ)

Το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του ΙΤΕ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην ημερίδα με θέμα Υπηρεσίες Πρόσβασης και Αναζήτησης – Access and Search Services. Η ημερίδα αποτελεί την τέταρτη εκδήλωση της σειράς των σεμιναρίων Απολλωνίς – Συναντήσεις διεπιστημονικής συνεργασίας που διοργανώνονται […]

Περισσότερα
16/09/2021

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Συνάντηση διεπιστημονικής συνεργασίας (απαιτείται εγγραφή)
23 Σεπτεμβρίου 2021, 3.00 μ.μ.- 6.00 μ.μ.

Διοργάνωση: Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΚΠΠ-ΙΤΕ)

Το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του ΙΤΕ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην ημερίδα με θέμα Θησαυροί Όρων σε ψηφιακές συλλογές των Ανθρωπιστικών Επιστημών. Η ημερίδα αποτελεί την τρίτη εκδήλωση της σειράς των σεμιναρίων Απολλωνίς – Συναντήσεις διεπιστημονικής συνεργασίας που διοργανώνονται στο […]

Περισσότερα
12/09/2021

Η διαδρομή από τις σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων στα ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα πολιτιστικής κληρονομιάς: Τεχνολογίες Αντιστοιχίσεων και Μετασχηματισμών

Συνάντηση διεπιστημονικής συνεργασίας (απαιτείται εγγραφή)
16 Σεπτεμβρίου 2021, 3.00 μ.μ.- 6.00 μ.μ.

Διοργάνωση: Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΚΠΠ-ΙΤΕ)

ο Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του ΙΤΕ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην ημερίδα με θέμα Η διαδρομή από τις σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων στα ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα πολιτιστικής κληρονομιάς: Τεχνολογίες Αντιστοιχίσεων και Μετασχηματισμών. Η ημερίδα αποτελεί τη δεύτερη εκδήλωση της σειράς των […]

Περισσότερα
10/09/2021

Θησαυροί Όρων σε ψηφιακές συλλογές των Ανθρωπιστικών Επιστημών

Συνάντηση διεπιστημονικής συνεργασίας (απαιτείται εγγραφή)
14 Σεπτεμβρίου 2021, 3.00 μ.μ.- 6.00 μ.μ.

Διοργάνωση: Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΚΠΠ-ΙΤΕ)

Το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του ΙΤΕ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην ημερίδα με θέμα Θησαυροί Όρων σε ψηφιακές συλλογές των Ανθρωπιστικών Επιστημών. Η ημερίδα αποτελεί την πρώτη εκδήλωση της σειράς των σεμιναρίων Απολλωνίς – Συναντήσεις διεπιστημονικής συνεργασίας που διοργανώνονται στο […]

Περισσότερα
12/08/2021

Απολλωνίς – Συναντήσεις διεπιστημονικής συνεργασίας

Διαδικτυακά σεμινάρια (απαιτείται εγγραφή)
14, 16, 23, 30 Σεπτεμβρίου και 7 Οκτωβρίου 2021, 3.00 μ.μ.- 6.00 μ.μ.

Διοργάνωση: Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΚΠΠ-ΙΤΕ)

Το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του ΙΤΕ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε μια σειρά ημερίδων στα πλαίσια του υποέργου 8 του έργου ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ. Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά από Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου έως και Πέμπτη 7 Οκτωβρίου και είναι οι παρακάτω: […]

Περισσότερα
27/10/2020

Μια συζήτηση για τα ψηφιακά ερευνητικά προγράμματα στα Εθνικά Αρχεία του Ηνωμένου Βασιλείου: προκλήσεις και προοπτικές

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020, ώρα 13:00 – 14:00
Διαδικτυακή διάλεξη μέσω zoom (απαιτείται εγγραφή)
Ομιλήτρια: Δρ. Ειρήνη Γκουνταρούλη, Υπεύθυνη Ψηφιακών Ερευνητικών Προγραμμάτων, Εθνικά Αρχεία του Ηνωμένου Βασιλείου

Διοργάνωση: Ακαδημία Αθηνών

Σχετικά: Η Ακαδημία Αθηνών, ως συντονίστρια της ερευνητικής υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ και στο πλαίσιο του έργου ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία, φιλοξενεί την Δρ. Ειρήνη Γκουνταρούλη στη διαδικτυακή διάλεξη […]

Περισσότερα

Δράσεις σε εξέλιξη

Εδώ συγκεντρώνονται ειδήσεις για την εξέλιξη δράσεων που αναπτύσσει το δίκτυο, και που θα ολοκληρωθούν μελλοντικά.

DHt(r)ip

Εγγραφείτε στο DHt(r)ip. Την πρώτη Παρασκευή του μήνα, θα λαμβάνετε στο email σας ένα τεύχος αφιερωμένο σε ένα θέμα που ενδιαφέρει την κοινότητα των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών.

Νήμα

Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές. Βρείτε τα DHt(r)ip που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στο Νήμα.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοχώρου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0), εκτός αν ρητά δηλώνεται διαφορετικά. 458 δημοσιευμένα άρθρα.