Το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του ΙΤΕ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε μια σειρά ημερίδων στα πλαίσια του υποέργου 8 του έργου ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ.


Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά από Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου έως και Πέμπτη 7 Οκτωβρίου και είναι οι παρακάτω:

Τρίτη 14/09/2021 (15:00 – 18:00)

Θησαυροί Όρων σε ψηφιακές συλλογές των Ανθρωπιστικών Επιστημών

Πέμπτη 16/09/2021 (15:00 – 18:00)

Η διαδρομή από τις σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων στα ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα πολιτιστικής κληρονομιάς: Τεχνολογίες Αντιστοιχίσεων και Μετασχηματισμών

Πέμπτη 23/09/2021 (15:00 – 18:00)

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Πέμπτη 30/09/2021 (15:00 – 18:00)

Υπηρεσίες Πρόσβασης και Αναζήτησης – Access and Search Services

Πέμπτη 7/10/2021 (15:00 – 18:00)

Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων στην Ιστορική Έρευνα

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη φόρμα εγγραφής μπορείτε να δείτε εδώ.