Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού και των δράσεων της ομάδας DARIAH-GR/ΔΥΑΣ της Ακαδημίας Αθηνών, σας προσκαλούμε σε επιστημονική συνάντηση με θέμα:

«Οι λαογραφικές και εθνογραφικές μαρτυρίες στην ψηφιακή εποχή: Ιστορικές αποτιμήσεις, δυνατότητες και προκλήσεις»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00, στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28.

Ομιλητές:

Ιωάννης Καραχρήστος, Ερευνητής Γ΄ βαθμίδας, ΚΕΕΛ Ακαδημίας Αθηνών
Παρασκευάς Ποτηρόπουλος, Ερευνητής Γ΄ βαθμίδας, ΚΕΕΛ Ακαδημίας Αθηνών

Συνομιλούν οι:

Δημήτρης Καμούζης, Ιστορικός, Ερευνητής, Κέντρο Μικρασιάτικων Σπουδών
Γιώργος Τζεδόπουλος, Ιστορικός, Επιστημονικός συνεργάτης DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε από την βιβλιοθήκη:

Καραχρήστος Ι. Ποτηρόπουλος Π., «Οι λαογραφικές και εθνογραφικές μαρτυρίες στην ψηφιακή εποχή: Ιστορικές αποτιμήσεις, δυνατότητες και προκλήσεις»

Φωτογραφίες από την εκδήλωση: