Σχετικά:

Η Ακαδημία Αθηνών, ως συντονίστρια της ερευνητικής υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ και στο πλαίσιο του έργου ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία, φιλοξενεί την Δρ. Ειρήνη Γκουνταρούλη στη διαδικτυακή διάλεξη με τίτλο «Μια συζήτηση για τα ψηφιακά ερευνητικά προγράμματα στα Εθνικά Αρχεία του Ηνωμένου Βασιλείου: προκλήσεις και προοπτικές» . Η διάλεξη, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης Δυά(ς)λογοι, έχει στόχο ενημερωτικό και αφορά τις δράσεις του εθνικού φορέα διαφύλαξης των αρχείων του Ηνωμένου Βασιλείου γύρω από την έρευνα στον χώρο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Πότε:

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020, ώρα 13:00 – 14:00

Πού:

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για ποιον:

Η διάλεξη απευθύνεται σε μέλη της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας  τόσο από τον χώρο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών όσο και από τον ευρύτερο χώρο των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθώς και σε επαγγελματίες των αρχείων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ομιλήτρια:

Δρ. Ειρήνη Γκουνταρούλη, Υπεύθυνη Ψηφιακών Ερευνητικών Προγραμμάτων στα Εθνικά Αρχεία του Ηνωμένου Βασιλείου (Head of Digital Research Programmes, National Archives, UK)

Εγγραφή:

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα βρείτε εδώ.

Επικοινωνία:

Ειρήνη Μεργούπη-Σαβαΐδου: esavaidou@academyofathens.gr

Διαβάστε από την βιβλιοθήκη:

Γκουνταρούλη Ε., «Έρευνα και Ψηφιακά  προγράμματα στα Εθνικά Αρχεία του Ηνωμένου Βασιλείου: προκλήσεις & προοπτικές»