Το θέμα της συνάντησης ήταν τα interfaces, δηλαδή οι ψηφιακές διεπαφές, που επιτρέπουν την επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους και τις μηχανές, ειδικότερα με τους υπολογιστές, μεταφράζοντας σήματα και παρέχοντας τη δυνατότητα για την ερμηνεία της πληροφορίας. Οι διεπαφές διευκολύνουν την εργασία στο ψηφιακό περιβάλλον και μπορούν να λαμβάνουν πολλές διαφορετικές μορφές, που κυμαίνονται από τις διεπαφές γραμμής εντολών έως τις γραφικές διεπαφές χρήστη 2D ή καθηλωτικές προσεγγίσεις 3D. Στόχος της Ετήσιας συνάντησης του DARIAH φέτος ήταν να συζητηθεί ο ρόλος των διεπαφών στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες. Κατά πόσο προωθούν νέα ερευνητικά ερωτήματα και, ταυτόχρονα, περιορίζουν τις ερευνητικές δυνατότητες; Πως αλλάζει το περιεχόμενο/ πληροφορία ενώ μεταδίδεται μέσω των διεπαφών; Πως επανακαθορίζουν οι διεπαφές τους ρόλους όσων τις χρησιμοποιούν, τους ρόλους τους ως παραγωγών ή/ και χρηστών των διεπαφών;

Τη συνάντηση άνοιξε η καθηγήτρια της École polytechnique fédérale de Lausanne

Sarah Kenderdine με την εναρκτήρια ομιλία της με θέμα “Computational Museology: Experimental Interfaces to Cultural (Big) Data”. Ακολούθησαν τρεις ημέρες με πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις γύρω από τους εξής επί μέρους θεματικούς άξονες:

  • Interfaces for GLAM and Cultural Heritage Institutions
  • The Making of Interfaces
  • Interfaces and Infrastructures
  • Theoretical Reflections Around Interfaces

Τη συνάντηση έκλεισε ο Chris Heilmann, Principal Program Manager της Microsoft, που μίλησε με θέμα “You Never Build Just One Interface – You Don’t Even Own It”.

Αναλυτικά οι πληροφορίες για την Ετήσια Συνάντηση του 2021 βρίσκονται στο https://dariah-2021.sciencesconf.org/

H επόμενη συνάντηση προγραμματίζεται να γίνει το καλοκαίρι του 2022 στην Αθήνα με φυσική παρουσία.