Η εφαρμογή σημασιολογικού δικτύου συγκεντρώνει σε μια πλατφόρμα ένα σύνολο υπηρεσιών που διευκολύνουν την ολοκληρωμένη παραγωγή, εμπλουτισμό και δημοσίευση συνόλων δεδομένων RDF. Μέσω των κατάλληλων διεπαφών χρήση πραγματοποιείται η εισαγωγή των δεδομένων, μέσω της εκτέλεσης αρχείων D2RML, και ο εμπλουτισμός των δεδομένων, μέσω της εκτέλεσης ενός ή περισσότερων επισημειωτών επί συγκεκριμένων πεδίων των δεδομένων. Τέλος το παραγόμενο σύνολο δεδομένων RDF δημοσιεύεται σε μια αποθήκη τριάδων RDF, όπου ο χρήστης μπορεί εύκολα να πραγματοποιήσει αναζητήσεις με χρήση όρων των σχετικών λεξιλογίων που έχουν εισαχθεί στην πλατφόρμα και με βάση τα οποία έχει γίνει ο εμπλουτισμός. Για τη διευκόλυνση των αναζητήσεων τα λεξιλόγια των λεξικών ευρετηριάζονται.

Η εφαρμογή σημασιολογικού δικτύου αξιοποιήθηκε για την παραγωγή μιας εμπλουτισμένης βάση γνώσης RDF με δεδομένα διαφόρων φορέων που σχετίζονται με τη δεκαετία του 1940 στην Ελλάδα.

Περιγραφή

Semantic Network: Apollonis is a web application that provides semantic search services over a knowledge base with content related to the historical period of the 1940s in Greece.

Τεχνικές
Information Retrieval > Analysis-Content Analysis, Linked open data > Enrichment-Annotation; Dissemination-Publishing