ΔΥΑΣ — Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φιλτράρισμα
25/04/2020

Κατηγοριοποιητής iClassify

Ο κατηγοριοποιητής iClassify επιτρέπει την ταξινόμηση κειμένων σε ένα δεδομένο σύνολο ετικετών κάποιας θεματικής κατηγορίας. Η λειτουργία του στηρίζεται σε προεκπαιδευμένα μοντέλα μηχανικής μάθησης.Ο εμπλουτιστής διατίθεται με τη μορφή υπηρεσίας REST, η οποία δέχεται ως είσοδο το κειμενικό περιεχόμενο και […]

Περισσότερα
25/04/2020

Εμπλουτιστής iEnrich

Ο εμπλουτιστής iEnrich επιτρέπει τον εμπλουτισμό κειμένων μέσω της ανίχνευσης της συσχέτισής τους με ένα δεδομένο σύνολο ετικετών κάποιας θεματικής κατηγορίας. Η λειτουργία του στηρίζεται σε μοντέλα μηχανικής μάθησης τα οποία είναι προεκπαιδευμένα για συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες.Ο εμπλουτιστής διατίθεται με […]

Περισσότερα
10/11/2019

Επισημειωτής γενικών αναφορών GEEK

Ο επισημειωτής γενικών αναφορών επιτρέπει την επισημείωση κειμενικών δεδομένων με όρους του λεξιλογίου που παρέχει η βάση γνώσης Wikipedia. Ο επισημειωτής εντοπίζει τα κύρια ονόματα που εμφανίζονται στο κείμενο και υλοποιώντας μια λειτουργία αποσαφήνισης προσπαθεί να τους συνδέσει με τους […]

Περισσότερα
17/05/2019

Εφαρμογή σημασιολογικού δικτύου

Η εφαρμογή σημασιολογικού δικτύου συγκεντρώνει σε μια πλατφόρμα το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται στο παρόν παραδοτέο ώστε να διευκολύνει την ολοκληρωμένη παραγωγή, εμπλουτισμό και δημοσίευση συνόλων δεδομένων RDF. Μέσω των κατάλληλων διεπαφών χρήση πραγματοποιείται η εισαγωγή των δεδομένων, μέσω […]

Περισσότερα
25/04/2019

Κατασκευαστής χώρου ερωτημάτων CQSpace

Ο κατασκευαστής χώρου ερωτημάτων CQSpace, δεδομένης μιας βάσης γνώσης, δηλαδή μιας οντολογίας, και ενός συνόλου στιγμιοτύπων της οντολογίας, υπολογίζει όλα τα δυνατά συζευκτικά ερωτήματα δενδρικής μορφής που μπορούν να διατυπωθούν με όρους της οντολογίας και έχουν απαντήσεις στη συγκεκριμένη βάση […]

Περισσότερα
25/04/2019

Επισημειωτής αναφορών βάση θησαυρού inKnowledge

Ο επισημειωτής αναφορών βάση θησαυρού inKnowledge επιτρέπει την επισημείωση κειμενικών δεδομένων με όρους ενός συγκεκριμένου λεξικού SKOS. Ο επισημειωτής εντοπίζει τις εμφανίσεις των όρων του παρεχόμενου λεξικού σε ένα κείμενο και παράγει τις σχετικές επισημειώσεις. Η λειτουργία του στηρίζεται στην […]

Περισσότερα
22/12/2018

Mapping Memory Manager (3M)

Δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΚΠΠ-ΙΤΕ).

O 3M editor είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν και να επεξεργαστούν οι ορισμοί αντιστοίχισης που βασίζονται στο X3ML. To 3M είναι ένα σύστημα για τη διαχείριση των αρχείων αντιστοίχισης. Τα βασικά χαρακτηριστικά του 3M editor είναι: […]

Περισσότερα
09/12/2018

Επισημειωτής γεωγραφικών αναφορών inPlace

Ο επισημειωτής γεωγραφικών αναφορών επιτρέπει την επισημείωση πεδίων μεταδεδομένων που φέρουν γεωγραφικούς χωρικούς χαρακτηρισμούς με βάση το λεξιλόγιο που παρέχει η βάση γνώσης Geonames. Για την παραγωγή καλύτερων αποτελεσμάτων ο επισημειωτής αξιοποιεί την ιεραρχική δόμηση των γεωγραφικών περιοχών που παρέχει […]

Περισσότερα
25/04/2018

Επισημειωτής χωρικών αναφορών inTime

Ο επισημειωτής χρονικών αναφορών επιτρέπει την επισημείωση πεδίων μεταδεδομένων που φέρουν ημερολογιακούς χρονικούς χαρακτηρισμούς με βάση τη συνήθη ημερολογιακή μέτρηση του χρόνου με όρους του λεξιλογίου TimeLine.Ο επισημειωτής παρέχεται με τη μορφή υπηρεσίας REST, η οποία δέχεται ως είσοδο τα […]

Περισσότερα
25/04/2018

Οντολογία και Λεξιλόγιο TimeLine

Το λεξιλόγιο και η οντολογία TimeLine κατασκευάστηκαν ώστε να παρέχουν όρους που αναπαριστούν χρονικές περιόδους με βάση τη συνήθη ημερολογιακή μέτρηση του χρόνου (όπως ημέρες, μήνες, έτη, κλπ). Οι όροι αυτοί είναι χρήσιμοι για τη σημασιολογική επισημείωση δεδομένων και μεταδεδομένων […]

Περισσότερα

Δράσεις σε εξέλιξη

Εδώ συγκεντρώνονται ειδήσεις για την εξέλιξη δράσεων που αναπτύσσει το δίκτυο, και που θα ολοκληρωθούν μελλοντικά.

DHt(r)ip

Εγγραφείτε στο DHt(r)ip. Την πρώτη Παρασκευή του μήνα, θα λαμβάνετε στο email σας ένα τεύχος αφιερωμένο σε ένα θέμα που ενδιαφέρει την κοινότητα των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών.

Νήμα

Χώρος διαλόγου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές. Βρείτε τα DHt(r)ip που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στο Νήμα.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοχώρου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0), εκτός αν ρητά δηλώνεται διαφορετικά. 408 δημοσιευμένα άρθρα.