Ο εμπλουτιστής iEnrich επιτρέπει τον εμπλουτισμό κειμένων μέσω της ανίχνευσης της συσχέτισής τους με ένα δεδομένο σύνολο ετικετών κάποιας θεματικής κατηγορίας. Η λειτουργία του στηρίζεται σε μοντέλα μηχανικής μάθησης τα οποία είναι προεκπαιδευμένα για συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες.

Ο εμπλουτιστής διατίθεται με τη μορφή υπηρεσίας REST, η οποία δέχεται ως είσοδο το κειμενικό περιεχόμενο, και την επιλογή θεματικής κατηγορίας, και στην έξοδο παράγει ένα σύνολο με τους όρους της θεματικής κατηγορίας που είναι σχετικότεροι με το περιεχόμενο του κειμένου.

Περιγραφή
iEnrich implements a REST service for enriching textual content by detecting their correlation with the labels of a given subject category.

Τεχνικές
Machine Learning > Analysis-Structural Analysis; Analysis-Stylistic Analysis; Analysis-Content Analysis