Ο κατηγοριοποιητής iClassify επιτρέπει την ταξινόμηση κειμένων σε ένα δεδομένο σύνολο ετικετών κάποιας θεματικής κατηγορίας. Η λειτουργία του στηρίζεται σε προεκπαιδευμένα μοντέλα μηχανικής μάθησης.
Ο εμπλουτιστής διατίθεται με τη μορφή υπηρεσίας REST, η οποία δέχεται ως είσοδο το κειμενικό περιεχόμενο και ένα σύνολο όρων κάποιας θεματικής κατηγορίας, και στην έξοδο παράγει ένα σύνολο με τους σχετικότερους προς το κείμενο όρους.

Περιγραφή
iClassify implements a REST service for classifying free text metadata to a set of provided labels.

Τεχνικές
Machine Learning > Analysis-Structural Analysis; Analysis-Stylistic Analysis; Analysis-Content Analysis