Με έντονο ενδιαφέρον από την ερευνητική κοινότητα του DARIAH EU, ολοκληρώθηκε η ανοικτή διαδικτυακή συνάντηση της ομάδας εργασίας Thesaurus Maintenance, που διευθύνουν η Ακαδημία Αθηνών και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, στο πλαίσιο των Dariah working group open meetings 2021.

Στόχος της συνάντησης υπήρξε η ενημέρωση για τα αποτελέσματα της εργασίας των μελών της ομάδας, με εστίαση στην εμπειρία των χρηστών του μεταθησαυρού υπερκείμενων βασικών εννοιών και ιεραρχιών Backbone Thesaurus (ΒΒΤ), η αποτύπωση των προκλήσεων που ανέκυψαν κατά τη διαδικασία της επιμέλειας, η ανεύρεση λύσεων, η προώθηση της συνεργασίας με άλλες ομάδες, η πρόσκληση φορέων που διατηρούν θησαυρούς να παρουσιάσουν την εργασία τους και να συμμετάσχουν στην επέκταση της ομοσπονδίας θησαυρών του BBT.

Οι εισηγήσεις διαρθρώθηκαν σε δύο βασικές ενότητες:

α. Επισκόπηση του μετα-θησαυρού ΒΒΤ ως μοντέλο σημασιολογικής διαλειτουργικότητας των θησαυρών, που επιλύει το ζήτημα των ετερογενών πηγών δεδομένων, της μεθοδολογίας συγκρότησής του και των πεπραγμένων της ομάδας εργασίας (Ε. Γουλή), συλλογική διαχείριση μέσω του διαδικτυακού εργαλείου ανοιχτού κώδικα ΒΒtalk (λειτουργίες υποβολής και διασύνδεσης) της ομοσπονδίας θησαυρών και της δημοσίευσης μέσω της υπηρεσίας πρόσβασης καθώς και η ταυτόχρονη χρήση των ενοποιημένων πόρων της ευρωπαϊκής υποδομής (Ε. Τσουλουχά).

β. Ζητήματα εναρμόνισης κι εφαρμογής του ΒΒΤ σε τοπικούς διασυνδεδεμένους θησαυρούς έθιξαν η C. Colombi, που παρουσίασε τα λεξιλόγια του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου (DAI) -θησαυρός iDAI.world και η B. Νouvel, που παρουσίασε την αναδιάρθρωση του θησαυρού PACTOLS του δικτύου FRANTIQ (Fédération et ressources sur l’Antiquité) μετά την υιοθέτηση του μεταθησαυρού. Ο B. Almeida παρουσίασε τον θησαυρό που έχει αναπτύξει η ερευνητική υποδομή ROSSIO, την αντιστοίχιση των υπερκείμενων εννοιών του σε εκείνες του BBT και τις διαφοροποιήσεις στην οντολογία, ενώ η Μ. Παπαδοπούλου την πλατφόρμα διαχείρισης θησαυρών που βασίστηκε στη μηχανή OntoTerminology, που συνδυάζει οντολογία, ορολογία και θησαυρούς.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τον προγραμματισμό των άμεσων ενεργειών προς υλοποίηση (σύγκληση συνάντησης εργασίας της επιτροπής επιμέλειας).

Διαβάστε από τη βιβλιοθήκη

Γουλή Ε., “Introduction to the WG and the BBT meta-thesaurus

Δείτε στη βιντεοθήκη του DARIAH