Το DARIAH προκηρύσσει για δεύτερη φορά υποτροφία διάρκειας ενός έτους για τη συγγραφή μονογραφίας ανοιχτής πρόσβασης (open access) για ερευνητές που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους.
Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι ερευνητές στην έκδοση της πρώτης μονογραφίας τους με τις πρακτικές της ανοιχτής πρόσβασης, το DARIAH προκηρύσσει την εν λόγω υποτροφία με σκοπό να τους συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια, χρηματοδοτώντας την έκδοση μίας μονογραφίας τον χρόνο.

Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 7.000 ευρώ για ένα έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 30 Νοεμβρίου 2022 στο oamonograph@dariah.eu. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει τον Ιανουάριο του 2023.

Για τον νικητή της περσινής υποτροφίας βλ. εδώ.

Σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή της πρότασης βλέπε: https://www.dariah.eu/2022/05/11/dariah-annual-open-access-book-bursary-2022-call-for-manuscripts/